Column Serge de Vos:
Nieuwe technologie vraagt om zorgvuldigheid

Ik heb een groot vertrouwen in technologie. Dat mag ook wel, als je Chief Technology Officer bent bij een innovatief bedrijf als Technolution. Maar dat ik er vertrouwen in heb, betekent nog niet dat ik vind dat we elke nieuwe technologie ‘zomaar’ moeten omarmen. Een nieuwe technologie staat namelijk zelden op zichzelf en vormt onderdeel van een complexe keten.

Neem cloudtechnologie. De tendens is om steeds meer ITS-applicaties naar de cloud te brengen. De applicaties kunnen dan op afstand draaien en vanuit de cloud communiceren met sensoren en regelautomaten langs de weg. Dat zorgt voor maximale rekenkracht en flexibiliteit, terwijl de ‘clients’ langs de weg lekker ‘thin’ kunnen blijven (lees: goedkoop, makkelijk te onderhouden enzovoort).
Dat klinkt aantrekkelijk – zó aantrekkelijk dat we makkelijk wat mitsen en maren zouden vergeten.

Stel bijvoorbeeld dat we besluiten het verzamelen van data uit sensoren via de cloud te laten verlopen. De ‘mits’ is dan dat de privacy wel gewaarborgd moet worden. Is er sprake van persoonsgebonden data dan is het waarschijnlijk beter om de eerste databewerking juist in de sensor in het veld te doen en alleen geanonimiseerde data de cloud in te sturen. Edge computing heet dat stukje lokale intelligentie – en het is hier de vriend van de cloud én van uw privacy officer.

Dan regelen vanuit de cloud. Dat heeft ook z’n voordelen, mits (daar is ‘ie weer) we voorbereid zijn op uitval. Want hoe goed en betrouwbaar onze telecommunicatie ook is, er bestaat niet zoiets als 100% betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Wat doe je wanneer de verbinding voor langere tijd wegvalt tussen de cloud en regelautomaten langs de weg? Opnieuw schiet edge computing te hulp. Een lokale regelapplicatie op de edge kan namelijk als terugvaloptie functioneren en dit soort zorgen wegnemen. Dat is nú al zeer gewenst, maar zeker wanneer voertuigen meer en meer geautomatiseerd worden. Want mensen lossen een onverwacht ongeregelde situatie altijd nog wel op, maar autonome auto’s zijn daar minder op voorbereid.

Een laatste, heel belangrijke ‘mits’ met betrekking tot de cloud is dat de beveiliging niet 100 maar 200% op orde moet zijn. Stel je voor dat iemand erin slaagt in te breken in de cloud en met onze verkeerslichten en andere ITS-applicaties gaat spelen. Roep nog even die mooie scène uit de film ‘The Italian Job’ voor de geest en je weet waar dat toe kan leiden. Ik val in herhaling, maar ook cyber security vraagt om lokale rekenkracht: rekenkracht op de edge dus.

Laten we deze cloud-‘mitsen’ alsjeblieft goed regelen allemaal. Het zou jammer zijn als een schitterend concept als Talking Traffic in z’n vrijheid en flexibiliteit wordt begrensd, omdat de privacy officers en de security officers voortdurend op de rem moeten staan!

Zo’n zelfde benadering is natuurlijk op alle ITS-vlakken vereist. De wereld van mobiliteit is fors in beweging met ontwikkelingen als Traffic Management 2.0, de verbintenis met het Internet of Things (IoT), in toenemende mate geautomatiseerde voertuigen enzovoort. Deze innovatiedrang vraagt om zorgvuldigheid, om nodeloze weeffouten en kwetsbaarheden in het systeem te voorkomen. Zorgvuldigheid mag nooit het slachtoffer worden van tijdgebrek en een kortetermijnfocus. Oftewel: kijk goed naar de kansen en naar de vereisten wat de gewenste functies betreft, maar verlies daarbij nooit randvoorwaarden als prestaties, privacy, veiligheid en beveiliging uit het oog. Daarvoor laat de recente praktijk in de wereld van ICT te veel voorbeelden zien van privacyschendingen, systeemhacks en uitvallende systemen door missende terugvalopties.

____

Serge de Vos
Chief Technology Officer, Technolution