Decentrale overheden over het gebruiken van iDiensten

De decentrale overheden die deelnemen in het programma iCentrale maken al gebruik van de ontwikkelde producten en eerste diensten. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe?

 

Emile Klep

Directeur Stedelijke Inrichting Stadsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam

“We hebben bij het formuleren van onze prestatie-indicatoren goed kunnen profiteren van de kennis en ervaring binnen het programma iCentrale. Wij voeren de centrale bediening voorlopig nog zelf uit, maar maken wel al prestatieafspraken tussen onze interne diensten. De indicatoren gebruiken we bijvoorbeeld bij het beperken van de hinder als gevolg van de afsluiting van de Maastunnel. Hiermee wordt onze eigen organisatie sterker en efficiënter. We sorteren zo ook voor op de mogelijkheid om dergelijke diensten op termijn in zijn geheel af te nemen.”

 

Jaap Meindersma

Directeur Stadsbeheer bij de Gemeente Almere

“Bij de gemeente Almere namen we al langere tijd diensten af op basis van prestatieafspraken. Onze ervaring op dit vlak, de do’s and dont’s, hebben we ingebracht in het programma iCentrale. Zo dragen we ons steentje bij aan kennisdeling: andere decentrale overheden in het land kunnen daar hun voordeel mee doen. Tegelijkertijd profiteren we ook zelf: in het programma is een scala aan diensten ontwikkeld die wij zelf maar al te graag gaan gebruiken. Wij willen bijvoorbeeld naar meer integratie tussen onze domeinen Verkeersmanagement, Stadstoezicht en -beheer en Parkeren.”

 

Chris de Vries

Directeur Beheer & Uitvoering bij de provincie Noord-Holland

“Als landelijk penvoerder van het programma iCentrale ben ik trots op de stappen die we hebben gezet sinds de start van het programma in juli 2016. We zijn flink aan het proefdraaien bij gemeenten en provincies met de eerste basisversies van inmiddels twintig iDiensten. CROW heeft afgelopen november de landelijke standaard voor de multidomein iBedienfilosofie uitgereikt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast is de lijn uitgezet voor de komende periode: we hebben het ministerie toegezegd het pakket iDiensten verder in de praktijk toe te passen en door te ontwikkelen – met financiering vanuit de regio’s en bedrijven zelf. Dat tekent het vertrouwen dat we in deze aanpak hebben.”

 

Peter Nelissen

Domeinmanager Mobiliteit bij de provincie Utrecht

“Als provincie zijn we zeker vóór het afnemen van iDiensten voor de centrale bediening. Bij ons gaat het dan vooral om verkeersmanagement – en eerlijk gezegd kan me dat niet snel genoeg gaan. Wij willen ons richten op het onderbouwd en gedegen formuleren van prestaties gebaseerd op ons beleid in Midden-Nederland. De uitvoering hiervan hoeven wij niet zelf doen. Liever niet zelfs, ik laat dat graag over aan bedrijven die hierin aantoonbaar zijn gespecialiseerd.
Wij hebben voor dit traject een eigen roadmap opgesteld en zijn gestart met het realiseren ervan. Het programma iCentrale heeft ons hierbij enorm geholpen en wij maken dan ook graag gebruik van de producten en iDiensten.”

 

Emile Klep (links), Peter Nelissen (tweede van links) en Chris de Vries (rechts) zeggen Jan Bert Dijkstra toe het pakket iDiensten verder door te ontwikkelen. De foto is genomen tijdens de iCentrale Summit op 3 november 2017.