Foto: Louis Haagman
2017 #3

iCentrale: Centrale bediening slimmer en efficiënter organiseren

Door de werkzaamheden in de centrales voor brug- en sluisbediening, tunnelbewaking, verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoegang en crowdmanagement slimmer te organiseren, kunnen gemeenten en provincies flink besparen op hun jaarlijkse exploitatielasten. Maar als ze dat slim organiseren […]

Foto: Louis Haagman
2017 #3

“Betere netwerkprestaties in stedelijke gebieden”

Het publiek-private programma iCentrale valt onder het programma Beter Benutten. We vroegen Jan Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten, naar zijn kijk op de inspanningen om de bediencentrales van de decentrale overheden efficiënter te organiseren. Hoe […]

2017 #3

De menselijke maat van multidomeinbediening

Vanuit een bediencentrale meerdere domeinen en wellicht ook meerdere klanten bedienen: wat doet dat met het personeel ter plaatse? Hoe hou je het werkbaar voor hen en welke technologische ondersteuning en automatisering heb je daarvoor […]

2017 #3

De technische blauwdruk van een multidomeincentrale

Het kunnen bedienen van meerdere domeinen in meerdere bediengebieden vanuit een iCentrale, vraagt om een innovatieve inrichting van de centrale zelf. Welk technisch platform is nodig om tot een flexibele ‘multidomeinwerkplek’ te komen? En hoe […]

2017 #3

Decentrale overheden over het gebruiken van iDiensten

De decentrale overheden die deelnemen in het programma iCentrale maken al gebruik van de ontwikkelde producten en eerste diensten. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe?   Emile Klep Directeur Stedelijke Inrichting Stadsontwikkeling bij de […]

2017 #3

Krijgt MaaS de auto uit de stad?

De impliciete belofte van Mobility as a Service is dat we hiermee vanzelf het autobezit zullen terugdringen. Maar is dat wel zo? Onderzoekers van de TU Delft deden onderzoek naar de mogelijkheden van MaaS, en […]