iDiensten: van ‘Performance Check’ tot ‘iCentrale as a Service’

De bedrijven in het programma iCentrale hebben tot nu toe – december 2017 – twintig iDiensten ontwikkeld: services waarmee centrale ‘multidomeinbediening’ slimmer en efficiënter kan worden uitgevoerd. Van alle twintig diensten op deze pagina is een eerste basisversie beschikbaar.

 
Foto: Louis Haagman
 

PRESTATIES EN DOELEN

 
Transitie roadmap
Ondersteuning voor decentrale overheden om een eigen roadmap op te stellen: hoe kan centrale bediening slim en efficiënt worden uitgevoerd? Ook geschikt voor stads- en wegbeheerders zonder eigen bediencentrale.

Reality check
Een snelle check om de provincie of gemeente te helpen inschatten hoe de organisatie is ingericht op prestatiegericht werken.

Performance check
Een uitgebreidere nulmeting van het kwaliteitsniveau van alle operationele (bedien)taken.

Stappenplan aanbesteden iDienst
De decentrale overheden worden geholpen tot een uitvraag en contract voor het afnemen van iDiensten te komen. Dit omvat het formuleren van KPI’s en het opstellen van SLA’s.

 

CENTRALE BEDIENING EN PERSONEEL

 
Opleiding operationeel personeel
Opleidingen voor het eigen operationele personeel van de gemeente of provincie. Opleidingen zijn gericht op multidomeinbediening, maar kunnen ook voor één domein plaatsvinden.

Opgeleid operationeel personeel
Bij deze dienst huurt een decentrale overheid operators in die zijn opgeleid in meerdere domeinen. De operators zijn in dienst van de private partij.

Opleiding netwerkmanager
Opleidingen voor het eigen personeel gericht op de rol netwerkmanager: de tactische ondersteuning van de (publieke of private) operators.

Opgeleide netwerkmanager
Betreft het inhuren van een netwerkmanager die is opgeleid voor meerdere domeinen. Die is in dienst van de private partij.

Multidomeinbediening
Het op basis van vooraf vastgelegd (netwerk)prestaties (SLA’s en KPI’s) uitvoeren van de (centrale) bediening voor door de overheden gewenste combinaties van domeinen.

Managing Agent
Het organiseren en aansturen van de private inzet op basis van SLA’s ten behoeve van de bediening (in een of meer domeinen).

 

DATA EN INFORMATIE

 
iGenerator
Biedt een actueel multidomeinoverzicht van de (verkeers)situatie.

iRadar
Voorspelt een multidomeinoverzicht van de (verkeers)situatie.

EMaaS
Event Management as a Service: afwikkeling van het verkeer, parkeren en de crowd bij (grote) evenementen.

VMaaS
Verkeersmanagement as a Service. In de varianten TMaas (voor tunnelmanagement) en ‘BoA as a service’ (brugbediening op afstand).

Beeldregisseur
Het slim combineren en gebruiken van videobeelden van meerdere domeinen voor multidomeinbedieningen.

 

TECHNIEK EN SYSTEMEN

 
Bestaande centrale beheren
Deze dienst verzorgt het beheer en onderhoud van bestaande centrale(s) en ontzorgt daarmee gemeenten en provincies op het gebied van integraal beheer.

Business Logic
Een dienst die voorziet in het leveren en onderhouden van (multidomein-) bedienapplicaties van een iCentrale.

Bedienplek
Er wordt een functionerende bedienplek geleverd en onderhouden op basis van een beschikbaarheidsvergoeding (aan publieke en private partijen).

Centrale bediening en monitoring
Dit betreft een complete ‘iCentrale as a service’. Een multidomein-bediencentrale in eigendom van een private partij.

Transitie en Integratie
Hiermee worden provincies en gemeenten ondersteund bij hun eigen transitie naar slimmer en efficiënter uitvoeren van eigen centrale bediening.