Kennis delen over de grens

Als het gaat om verkeersmanagement en smart mobility, staat Nederland er in het buitenland goed op. Dat merkte het projectteam van de Praktijkproef Amsterdam ook: de interesse van (verre) buitenlanden was steeds snel gewekt.


Vroeg in het project waren er vooral lijntjes met landen ver weg. Australië bijvoorbeeld heeft veel ervaring met de inzet van toeritdoseerinstallaties. Logisch dus dat hoogleraar Serge Hoogendoorn bij het uitwerken van het gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement, GNV, van de Praktijkproef Amsterdam, z’n Australische universitaire contacten heeft aangewend. Al die kennisuitwisseling met ‘down under’ heeft er uiteindelijk toe geleid dat het GNV-concept niet alleen in Amsterdam, maar ook in Melbourne is getest – een mooie stap vooruit voor die stad.

Maar Amsterdam heeft ten minste zoveel geprofiteerd van de kennis dáár. Zo is het regelconcept van het project Socrates2.0 naar Australisch model opgezet: lokale knelpuntbestrijding door instroombeperking, maar in een laag daarboven regelen vanuit netwerkperspectief.

China
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloot in 2013 een Memorandum of Understanding met het Chinese ministerie van Transport. De insteek was dat beide landen nauw zouden samenwerken aan verschillende ‘transportthema’s’ – met verkeersmanagement à la Praktijkproef Amsterdam als eerste thema. Dat heeft tot een mooie uitwisseling van studenten geleid tussen Chinese universiteiten en TU Delft. Maar er is ook hard gewerkt aan een enorme ‘PPA-proef’ in de buurt van Beijing. Na veel bezoeken over en weer leek het eind 2019 eindelijk zover: de plannen voor de pilot waaraan Chinese én Nederlandse overheden, universiteiten en bedrijven zouden deelnemen, waren rond. Maar voordat het tot echte proeven kon komen, was daar de pandemie. In de (geo)politiek waait inmiddels ook een andere wind, dus het is afwachten of en wanneer die samenwerking weer nieuw leven kan worden ingeblazen.

Wegbeheerders
Dichter bij huis dan. BASt, de Duitse evenknie van Rijkswaterstaat, heeft de projectgroep van de Praktijkproef Amsterdam in 2014 en 2015 een aantal keer uitgenodigd om presentaties te geven aan wegbeheerders in Duitsland. De Praktijkproef en pilots als Talking Traffic worden door onze oosterburen als zeer innovatief bestempeld. De wijze waarop we in Nederland verkeersmanagement toepassen en afstemmen op de verkeersinformatiediensten van serviceproviders, de samenwerkingsvormen daarbij, de eerste stappen om direct met voertuigen te communiceren – het zijn exportwaardige zaken.

Ook andere nationale wegbeheerders in Europa hebben belangstelling getoond. Via CEDR, de organisatie van Europese nationale wegbeheerders, heeft de Praktijkproef-organisatie de Europese wegbeheerders een aantal keren bijgepraat in de Working Group on Traffic and Networkmanagement.

Ertico
Nog Europeser wordt het met Ertico ITS Europe. Ertico is een groot publiek-privaat samenwerkingsverband waarin direct of indirect alle ITS-gerelateerde organisaties die ertoe doen in Europa, zijn vertegenwoordigd. Het projectteam van de Praktijkproef Amsterdam heeft tijdens verschillende Ertico-bijeenkomsten lezingen gegeven over de vorderingen van de proeven in fase 1 en 2.

Die kennisdeling heeft trouwens als mooie ‘hefboom’ gefungeerd bij het opstarten van de fase 3-projecten Socrates2.0 en Concorda: de goede resultaten in de Praktijkproef gaven andere regio’s het vertrouwen dat die nieuwe projecten zin hadden en ook voldoende kansrijk waren. Dat onderstreept nog eens het belang voor Nederland van innovatieve smart mobility-projecten én van een goede communicatie daarover. Als klein en auto-industrieloos land zullen we ons constant moeten bewijzen, willen we enige invloed behouden in het smart mobility-domein – en (inhoudelijk) internationaal trommelgeroffel is dan onontbeerlijk.

Wat dat aangaat was 6 november 2019 een bijzonder hoogtepunt. Op uitnodiging van Ertico kon het projectteam van de Praktijkproef Amsterdam de nieuwe leden van het Europese Parlement toespreken over de projectresultaten tot dan toe. Over Nederland voor het voetlicht brengen gesproken!

_____

De auteurs
Ronald Adams en Marco Schreuder zijn respectievelijk projectmanager Smart mobility en senior adviseur Verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat.