2021 #1

Publiek-privaat samenwerken in de praktijk(proef)

Aan de zeven deelprojecten van Praktijkproef Amsterdam hebben zo’n zestig partijen een bijdrage geleverd: overheden, universiteiten, maar vooral ook bedrijven. Hoe hebben die partijen samengewerkt? En hoe was de relatie publiek-privaat? In het wegkantspoor van […]

2021 #1

Wat we leren van evalueren

De Praktijkproef Amsterdam is uitentreuren geëvalueerd. Ex-ante, ex-post, verkeerskundig, organisatorisch, kortcyclisch binnen een proef, onafhankelijk na een proef: alle soorten evaluaties zijn de revue gepasseerd. Hoe heeft de Praktijkproef dat aangepakt? En waar liepen ze […]

2021 #1

De ambities van een nieuwe generatie wetenschappers

De TU Delft heeft vorig jaar drie nieuwe assistant professors aangesteld op het gebied van netwerkmanagement: Simeon Calvert, Panchamy Krishnakumari en Marco Rinaldi. Hoe kijken zij naar het werkveld? Wat zien ze als de grootste […]

2021 #1

De basis voor een toekomstvast netwerkmanagementplatform

Het gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement dat in de Praktijkproef Amsterdam is ontwikkeld, vereist een goed (ict-) platform voor netwerkmanagement. In deze bijdrage bespreken de auteurs de basisbeginselen van zo’n platform. Ook gaan ze in op de […]

2021 #1

Kennis delen over de grens

Als het gaat om verkeersmanagement en smart mobility, staat Nederland er in het buitenland goed op. Dat merkte het projectteam van de Praktijkproef Amsterdam ook: de interesse van (verre) buitenlanden was steeds snel gewekt. Vroeg […]

2021 #1

Het GNV-regelconcept ná de Praktijkproef

De afgelopen tien, vijftien jaar is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van regelsystemen voor dynamisch verkeersmanagement. Dat heeft onder meer geleid tot toepassingen voor gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement, GNV, een regelconcept dat is ontwikkeld […]