2023 #1

GLOSA-corridor en Slim Sturen klaar om op te schalen

De afgelopen drieëneenhalf jaar heeft SmartwayZ.NL twee verkeersmanagementinstrumenten uitgewerkt en beproefd: de ‘GLOSA-corridor’ en Slim Sturen. De projecten zijn inmiddels afgerond en geëvalueerd. Wat is er bereikt? En wat zijn de (inter)nationale kansen? Pierre van […]

2023 #1

Verkeerscentrales stappen over op digitale regelscenario’s

Eind vorig jaar lanceerde het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, NDW, de webapplicatie Diego. Deze tool helpt wegbeheerders bij het opstellen, goedkeuren, beheren en raadplegen van regelscenario’s. Rijkswaterstaat is inmiddels over op digitale regelscenario’s en gemeente Den […]