Verkeerscentrales stappen over op digitale regelscenario’s

Eind vorig jaar lanceerde het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, NDW, de webapplicatie Diego. Deze tool helpt wegbeheerders bij het opstellen, goedkeuren, beheren en raadplegen van regelscenario’s. Rijkswaterstaat is inmiddels over op digitale regelscenario’s en gemeente Den Haag hoopt Diego binnenkort te implementeren.In het najaar van 2022 presenteerde NDW de gebruiksklare 1.0-versie van Diego. Dit is een alles-in-één tool voor regelscenario’s – instructies voor wegverkeersleiders over hoe te handelen bij een incident, evenement of bij werkzaamheden.

Het ontwerpen van een regelscenario doe je met Diego op een digitale kaart: je tekent omleidingen in, selecteert welke van de beschikbare instrumenten je wil gebruiken en stelt die ook in. De scenario’s kun je vervolgens gemakkelijk (regionaal) afstemmen, goedkeuren, beheren en uiteraard raadplegen. Per ongeluk een oude versie erbij pakken is er met Diego niet bij: in de online omgeving werk je altijd met de goedgekeurde, laatste set instructies.

Rijkswaterstaat al over, Den Haag volgt
Diego is daarmee de ideale vervanging van de bekende regelscenarioboekjes, ‘statische’ pdf’s of prints met kaarten en instructies. Bij Rijkswaterstaat zijn ze in ieder geval al over. De dienst was nauw betrokken bij het ontwikkelen van Diego en heeft alle bestaande regelscenario’s in oktober 2022 overgezet naar de Diego-omgeving.

Gemeente Den Haag, een van de andere partners in het Diego-ontwikkeltraject,1Naast NDW, Rijkswaterstaat en Den Haag was ook gemeente Amsterdam betrokken bij de ontwikkeling van Diego. Zie verder het artikel Papieren regelscenarioboekjes exit dankzij nieuwe tool in NM Magazine 2021 #3. stapt binnenkort ook over. Zij waren trouwens al behoorlijk digitaal: de gemeente ontwikkelde in 2016 de Scenariobrowser, een webbased tool voor DRIP-scenario’s (dynamische route-informatiepanelen). Den Haag heeft daar al bijna 1400 scenario’s mee opgesteld, maar gaan nu toch over op Diego. Een belangrijke reden is dat de nieuwe tool meer kan: Diego omvat meer instrumenten dan alleen DRIP’s, services en functies kunnen gemakkelijk worden hergebruikt en het is mogelijk om expliciet schakelvoorwaarden in te voeren.

Doorontwikkeltafel
Uiteraard is Diego met de 1.0-versie nooit echt uitontwikkeld. Juist het feit dat de tool nu in de praktijk wordt toegepast, genereert ideeën en verzoeken – en die pakken de ontwikkelaars serieus op. Zo wordt er momenteel gekeken hoe het afstemmen en beoordelen van regelscenario’s (nog) efficiënter kan worden ingericht. De developers zijn ook bezig om Diego te koppelen aan bestaande netwerkmanagementsystemen, zodat er geen dubbel werk hoeft te worden verricht bij het ontwerpen en beheren van regelscenario’s. En dan is er nog de integratie van VM-IVRA-functionaliteiten binnen Diego.2In VM-IVRA werken wegbeheerders en serviceproviders samen aan innovatieve in-car diensten. Zie www.vmivra.nl. Het digitaal beschikbaar hebben van regelscenario’s, inclusief omleidingen, biedt immers ook kansen voor nieuwe vormen van in-car dienstverlening.
Voor deze en andere aanpassingen heeft NDW voor de komende drie jaar Europese subsidie geregeld.

Om alle nieuwe verzoeken te stroomlijnen is de Doorontwikkeltafel Diego opgezet. De tafel wordt voorgezeten door NDW en bestaat verder uit Rijkswaterstaat en de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Binnenkort schuiven er waarschijnlijk nog twee provincies aan. De tafel ziet toe op de kwaliteit en doorontwikkeling van de applicatie. Ook fungeert ze als aanspreekpunt en doorgeefluik voor andere wegbeheerders om zo een gezamenlijk en geprioriteerd overzicht te krijgen van de behoeftes en wensen. Daarmee is goed geborgd dat Diego niet alleen nu maar ook in de toekomst het werken met regelscenario’s heel veel makkelijker maakt.

Benieuwd hoe het werken met Diego is? NDW kan voor wegbeheerders een ‘kijk-account’ aanmaken..

____

De auteurs
Jasper Vries MSc. is verkeerskundige bij gemeente Den Haag.
Arnold van Veluwen MSc. is adviseur bij Rijkswaterstaat.
Mehmet Yenel MSc. is product owner voor Diego bij NDW.