2023 #3

Europees platform TM2.0 verzet de bakens

Ook op internationaal niveau wordt hard gewerkt aan verkeersmanagement 2.0. Zo is er sinds 2014 het Europese platftorm TM2.0, een afkorting van Traffic Management 2.0. De deelnemende partijen waren in eerste instantie vooral druk met […]

2023 #3

De stap naar verkeersmanagement 2.0

Verkeersmanagement is flink in beweging. De aanpak wordt multimodaler en zelfs ‘multidoel’. Ook is er de al langer lopende transitie naar in-car en meer gepersonaliseerd. Hoe verlopen deze stappen naar verkeersmanagement 2.0? Martijn de Kievit […]

2023 #3

Wat vindt de weggebruiker van C-ITS?

Het succes van C-ITS-diensten valt of staat met de acceptatie door de eindgebruikers. Die bepaalt immers of hij of zij de dienst installeert, gebruikt en al dan niet de adviezen opvolgt. Gedegen onderzoek naar de […]

2023 #3

Wat beweegt ketenreizigers?

Dagelijks parkeren duizenden reizigers hun auto bij een P+R-locatie om vanaf daar verder te reizen met de trein. Deze ketenritten moeten we koesteren. Bij het uitwerken van een hubstrategie is het dan ook belangrijk rekening […]

2023 #3

Aan de slag met deelmobiliteit in Twente

In de regio Twente is deelmobiliteit nog lang geen vanzelfsprekendheid. Toch is er wel behoefte aan alternatieven voor traditioneel openbaar vervoer en privéauto’s. Daarom heeft de regio het loket Deelmobiliteit opgericht. Die heeft recent een […]

2023 #3

Alle wegspecificaties up-to-date dankzij George

Voor hulpdiensten, serviceproviders, leveranciers van navigatiesystemen en verzekeraars is het belangrijk scherp te hebben wat de ‘specs’ van ons wegennet zijn: wat zijn de wegkenmerken en waar staan welke verkeersborden? De applicatie George biedt dat […]