Alle wegspecificaties up-to-date dankzij George

Voor hulpdiensten, serviceproviders, leveranciers van navigatiesystemen en verzekeraars is het belangrijk scherp te hebben wat de ‘specs’ van ons wegennet zijn: wat zijn de wegkenmerken en waar staan welke verkeersborden? De applicatie George biedt dat overzicht én maakt het makkelijker voor wegbeheerders om alle data up-to-date te houden.


George biedt actuele informatie over de kenmerken van wegen in Nederland: wegcategorie, maximumsnelheid, rijrichting, aslastbeperking, hoogtebeperking, lengtebeperking enzovoort. Ook zijn via de applicatie 1,9 miljoen verkeersborden te benaderen: even zoeken op de kaart en je hebt een fotootje op je scherm van het bord, inclusief informatie over bijvoorbeeld de kijkrichting en de verantwoordelijke wegbeheerder.

Dat klinkt indrukwekkend en dat het is ook. Maar dát deze data beschikbaar zijn, is niet de verdienste van de applicatie George. De wegkenmerken zijn al jaren als open data beschikbaar, via het NWB, het Nationaal Wegenbestand. En sinds 2020 was ook de verkeersbordendatabase vrij te benaderen, via het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, NDW. Wat George wel bijzonder maakt, is dat die het up-to-date houden van deze data eenvoudiger maakt.

Muteerapplicatie
Want het beheer van de databases wegkenmerken en verkeersborden was een lastige. Dat is allereerst omdat de data van zo’n 270 wegbeheerders komen. Maar ook het proces was omslachtig. Het muteren liep over meerdere schijven, vaak via de mail. En het was nodig veranderingen dubbel door te voeren: in de moederdatabases en in het ‘eigen’ beheerpakket van de wegbeheerder.

Omdat de datatypen maximumsnelheden en verkeersborden deel uitmaken van de Data Top 15, besloot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit proces te stroomlijnen. Het ministerie gaf het NDW in 2021 opdracht om een gebruiksvriendelijke online ‘muteerapplicatie’ voor wegbeheerders te maken. Begin 2023 was de tool gereed, toen nog als NWB+. Afgelopen april is de applicatie omgedoopt tot George, kort voor Geografische Registratie Gegevens.

Real-time verwerking mutaties
Wat zijn de voordelen van George? Om te beginnen dat er minder schakels zijn: de wegbeheerders kunnen zélf mutaties doorvoeren. Daar hebben ze ook baat bij. De mutaties in George zijn namelijk niet alleen voor de goede zaak – open data – maar ook voor eigen gebruik: ze komen met elke update in de ‘eigen’ programma’s terecht, zoals ArcGIS Online. Bijdragen aan open data betekent voor een provincie of gemeente dus geen extra werk.

Een ander belangrijk voordeel van George is dat de mutaties aan de verkeersborden real-time worden verwerkt. Afnemers als serviceproviders en leveranciers van navigatiesystemen hebben daar via een API (communicatieprotocol) direct toegang toe. De mutaties die worden aangebracht aan wegkenmerken, verwerkt Rijkswaterstaat eens per maand in de moederdatabase van het NWB. Hierdoor blijven ook die gegevens nauwkeurig en actueel. George ontvangt maandelijks de bijgewerkte bestanden van Rijkswaterstaat terug. De wegbeheerders hebben hier verder geen omkijken naar.

Doorontwikkelen
Inmiddels werken al ruim 131 wegbeheerders met George en de komende maanden zullen er waarschijnlijk meer volgen. Het beheerteam van George werkt er in ieder geval hard aan om het de wegbeheerders zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo kunnen overheden binnenkort accounts aanmaken voor een samenwerkingsverband of organisatie die het beheerproces voor meerdere gemeenten uitvoert. Ook werken de developers aan de mogelijkheid om een wegkenmerk voor meerdere wegvakken tegelijk aan te passen. Dat kan al voor maximumsnelheden, maar dat wordt uitgebreid voor ook andere wegkenmerken, zoals rijrichting.

De gedachte is dat hoe soepeler het beheer is ingericht, hoe actueler en nauwkeuriger de database uiteindelijk is. Daar hebben de wegbeheerders baat bij – maar het komt ook het belangrijke werk van hulpdiensten, serviceproviders, verzekeraars en andere partijen ten goede.

Meer weten over George? Kijk op wegkenmerken.ndw.nu.

____

De auteur
Mehmet Yenel is Product Owner Netwerkmanagement-applicaties bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.