2024 #2

Hinderbeleving bij grote werkzaamheden

Het begrip hinder is in hoge mate subjectief. Bij grootschalige wegwerkzaamheden is het meten van de beleving van de hinder dan ook essentieel: alleen dan kunnen we de volledige impact op weggebruikers en omwonenden begrijpen […]

2024 #2

Zuid-Holland Bereikbaar pakt hinder gebiedsgericht aan

Zuid-Holland Bereikbaar pakt verkeershinder bij grote werkzaamheden niet projectmatig aan, maar gebiedsgericht. Welke voordelen biedt dat? En hoe gaan ze daarbij te werk? Een groot renovatieproject aan de weg brengt altijd hinder met zich mee, […]

2024 #2

Anders kijken naar hinder

Het hoort er al jaren bij: doe je de aanleg en het onderhoud van infra, dan ben je ook verantwoordelijk voor de hinderaanpak. Maar is het nog wel eerlijk om die taak steevast bij de […]

2024 #2

Minder Hinder door slimme inzet data

Zonder data geen verkeersmanagement, weten de lezers van ons blad. Maar net zo goed geldt: zonder data geen hinderaanpak. Job Birnie en Martijn de Kievit van Goudappel beschrijven in deze bijdrage hoe je mobiliteits- en […]