Veel infrastructuur in Zuid-Holland is verouderd – en dat stelt ons voor een enorme onderhouds- en vervangingsopgave. Ook komen er de komende jaren zo’n 200 duizend woningen en 400 duizend mensen bij. We moeten alles op alles zetten om onze regio bereikbaar te houden. Hierbij combineren we coördinatie van de programmering en verkeersmanagement met mobiliteitsmanagement. Bij Zuid-Holland Bereikbaar grijpen we onderhoud en hinder aan om mensen en bedrijven te verleiden tot duurzame manieren van reizen en vervoer. Bijvoorbeeld door het stimuleren van e-(cargo)bikes in de stad of door logistiek slimmer te organiseren waardoor de uitstoot sterk vermindert. Zo kunnen we niet alleen vlot en veilig op weg, maar blijft het ook prettig wonen en werken in Zuid-Holland.

Om deze complexe opgave te realiseren bouwt Zuid-Holland Bereikbaar voort op de expertise en jarenlange ervaring van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. En we werken intensief samen met alle belanghebbenden in Zuid-Holland, zoals transport- en logistiekbedrijven, wegbeheerders, openbaarvervoerorganisaties, werkgevers, bezoekers en bewoners. Ook onderhouden we nauwe banden met de buurregio’s, want het verkeer houdt niet op bij de provinciegrens. De afspraken over het programma zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en in de statuten van de stichting Zuid-Holland Bereikbaar. Het programma wordt bekostigd door de samenwerkingsorganisaties. Dit zijn er acht: Gemeente Rotterdam, Prorail, Gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zuid-Holland Bereikbaar
Ezelsveldlaan 59
2611 RV Delft
E info@zuidhollandbereikbaar.nl
W www.zuidhollandbereikbaar.nl