2022 #1

Column Joost de Bruijn: Wie roeit er mee?

Soms moet je even tegen de stroom in gaan. In de wereld van verkeer is dat meestal onverstandig en vaak zelfs levensgevaarlijk, maar zo letterlijk bedoel ik het niet. Ik doel namelijk op onze mobiliteitsinformatie: […]

2022 #1

Ook toegangsbarrières worden onderdeel van Talking Traffic

Veel gemeenten zetten beweegbare fysieke afsluitingen in, BFA’s. Hiermee wordt bijvoorbeeld een winkelstraat afgesloten voor het verkeer, maar kunnen hulpdiensten indien nodig gewoon toegang krijgen. Dat biedt gemeenten al veel flexibiliteit, maar meer gemak is […]

2022 #1

De eerste ervaringen met multimodale netwerkkaders

Verschillende regio’s in het land zijn momenteel druk bezig een multimodaal netwerkkader op te stellen. Met zo’n kader beschrijven wegbeheerders hoe auto, ov en fiets zich idealiter over de verkeersnetwerken bewegen – en hoe die […]