2023 #2

Op weg naar (steeds) effectievere verkeerseducatie

Verkeerseducatie is misschien wel de meest directe vorm van gedragsbeïnvloeding. In Nederland wordt er ook flink op dit instrument ingezet: er zijn letterlijk honderden educatieve projecten, alle met het doel om kinderen, senioren en alles […]

2023 #2

Regelen met een multimodaal netwerkkader

De provincie Utrecht werkt samen met regionale wegbeheerders een multimodaal netwerkkader voor regio Midden-Nederland uit. De bedoeling is dat het verkeersmanagement hiermee minder autogericht wordt en er meer (regel)ruimte komt voor modaliteiten als openbaar vervoer […]

Vliegtuig (foto Kevin Woblick)
2023 #2

Leidt meer klimaatbesef tot anders reizen?

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid publiceerde in juli 2023 het rapport Klimaatbesef en minder vliegen?. Het ging de onderzoekers om de vraag of besef van de klimaatimpact van de luchtvaart tot minder voorgenomen (recreatieve) vliegreizen leidt. […]