2023 #1

GLOSA-corridor en Slim Sturen klaar om op te schalen

De afgelopen drieëneenhalf jaar heeft SmartwayZ.NL twee verkeersmanagementinstrumenten uitgewerkt en beproefd: de ‘GLOSA-corridor’ en Slim Sturen. De projecten zijn inmiddels afgerond en geëvalueerd. Wat is er bereikt? En wat zijn de (inter)nationale kansen? Pierre van […]

2023 #1

Verkeerscentrales stappen over op digitale regelscenario’s

Eind vorig jaar lanceerde het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, NDW, de webapplicatie Diego. Deze tool helpt wegbeheerders bij het opstellen, goedkeuren, beheren en raadplegen van regelscenario’s. Rijkswaterstaat is inmiddels over op digitale regelscenario’s en gemeente Den […]

2022 #3

De toegevoegde waarde van mobiliteitshubs

Je kan tegenwoordig geen mobiliteitsvisie meer openslaan of je leest over de mobiliteitshub. Ze zijn er in soorten en maten, van stadshub tot regiohub en corridorhub, en hebben soms verdacht veel weg van oplossingen die […]

2022 #3

Wat we leren van de hubs van toen

Mobiliteitshubs zijn misschien wel anders, maar zeker niet nieuw: overstappunten als stations en P+R-locaties kennen we al jaren. Dat betekent vanzelf dat we ook heel wat ervaring hebben – en die kan nuttig zijn bij […]