2023 #1

Almere regelt verkeer (mede) met milieusensoren

In de zomer van 2022 organiseerde Almere de Expo Floriade. Om goed voorbereid te zijn op het extra verkeer dat dat zou genereren, heeft de gemeente z’n verkeersmanagementaanpak nog eens tegen het licht gehouden. Daarbij […]

2023 #1

Grenzen aan de voorspelbaarheid van verkeer

Verkeer is het resultaat van collectief menselijk gedrag en complexe systeemdynamica. We snappen op zich wel hoe de mechanismen in elkaar steken, maar dit wil zeker niet zeggen dat we het verkeer goed kunnen voorspellen. […]

2023 #1

GLOSA-corridor en Slim Sturen klaar om op te schalen

De afgelopen drieëneenhalf jaar heeft SmartwayZ.NL twee verkeersmanagementinstrumenten uitgewerkt en beproefd: de ‘GLOSA-corridor’ en Slim Sturen. De projecten zijn inmiddels afgerond en geëvalueerd. Wat is er bereikt? En wat zijn de (inter)nationale kansen? Pierre van […]

2023 #1

Verkeerscentrales stappen over op digitale regelscenario’s

Eind vorig jaar lanceerde het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, NDW, de webapplicatie Diego. Deze tool helpt wegbeheerders bij het opstellen, goedkeuren, beheren en raadplegen van regelscenario’s. Rijkswaterstaat is inmiddels over op digitale regelscenario’s en gemeente Den […]

2022 #3

De toegevoegde waarde van mobiliteitshubs

Je kan tegenwoordig geen mobiliteitsvisie meer openslaan of je leest over de mobiliteitshub. Ze zijn er in soorten en maten, van stadshub tot regiohub en corridorhub, en hebben soms verdacht veel weg van oplossingen die […]