2022 #1

Kunstmatige intelligentie in verkeer en vervoer

Kunstmatige of artificiële intelligentie, kortweg AI, speelt een steeds grotere rol in ons leven. Ook ons werkterrein verkeersmanagement kan er niet omheen: AI heeft zich al aardig weten binnen te werken in onze data-analyses en […]

2022 #1

Werken aan de veiligheidsketen van drones

De drone is een nieuwe en in meerdere opzichten unieke modaliteit. De ontwikkelingen gaan hard en het aantal toepassingen voor de drone stijgt minstens zo hard mee. Maar hoe zorgen we ervoor dat al die […]

Foto Mercedes-Benz
2022 #1

Maatregelen om het effect van ADAS te vergroten

Vanuit de auto-industrie komen steeds meer technieken beschikbaar die de bestuurders van voertuigen ondersteunen bij het uitvoeren van de rijtaken. Enkele van deze advanced driver assist systems, afgekort ADAS, zijn vanaf medio 2024 zelfs verplicht […]

2021 #3

Eerlijk regelen en C-ITS: hoe doe je dat?

Niet alleen het gras maar ook het verkeerslicht lijkt altijd groener bij de buren – die oneerlijkheid ervaren weggebruikers al zolang er verkeerslichten zijn. Ook met de nieuwe generatie ‘connected’ verkeerslichtenregelingen moeten we serieus rekening […]

2021 #3

Anticiperend verkeersmanagement: de stand van zaken

Ook voor verkeersmanagement geldt dat voorkomen beter is dan genezen: pas actie ondernemen als het (te) druk is, is inefficiënt en ineffectief. Maar om goed te kunnen anticiperen moeten we de verkeerstoestand ‘in real time’ […]