2014 #2

De (extra) mogelijkheden van eCall

______ Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Big data in het mobiliteitsdomein’. ______ De Europese besluitvorming over de verplichte invoering van eCall is in de afrondende fase. Naar verwachting kan het systeem eind 2017 definitief […]

2014 #2

De VRI als databron

______ Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Big data in het mobiliteitsdomein’. ______ Om goed te kunnen reageren op het wisselende verkeersaanbod beschikt elke verkeersregelinstallatie over een aantal detectiepunten. Steeds meer wegbeheerders gebruiken de ingewonnen […]

2014 #2

Eerst zien, dan GelOve

De regio Oost-Nederland heeft er het afgelopen jaar hard aan getrokken om netwerkbreed scenariomanagement operationeel te krijgen. In het kader van SLIM Verkeersmanagement, een van de maatregelen uit het programma Beter Benutten, hebben de wegbeheerders […]