2020 #1

Van slim tellen naar slimme verkeersschattingen

Op 3 februari 2020 verdedigde Paul van Erp succesvol – en cum laude – zijn PhD-thesis aan de TU Delft. Zijn onderwerp intrigeert: hoe kunnen we de sensordata van slimme voertuigen gebruiken om de verkeerstoestand […]

2020 #1

Afwegingskader DRIP’s helpt keuzes te maken

Voor wegbeheerders zijn DRIP’s nog altijd een belangrijk instrument om weggebruikers te informeren, adviseren en om te leiden. Toch is ook wel duidelijk dat op de wat langere termijn in-car systemen de inzet van veel […]

2020 #1

Smart mobility en privacy: het kan prima samen

Voor goed netwerkmanagement is het belangrijk de actuele situatie in een verkeersnetwerk zo scherp mogelijk in kaart te brengen. Dat lukt steeds beter: we have the technology. Maar bij alle nieuwe en verbeterde mogelijkheden horen […]

2020 #1

De lessen van drie generaties spitsmijdenprojecten

In het afgelopen decennium zijn er in Nederland ruim vijftig spitsmijdenprojecten georganiseerd. In deze bijdrage bespreekt Casper Stelling van MuConsult de belangrijkste leerervaringen. Maar ook staat hij stil bij de vraag hoe het nu verder […]

2020 #1

De gevolgen van corona voor verkeer en vervoer

Het grootste probleem van het coronavirus is natuurlijk dat het zo snel en zo veel slachtoffers maakt – en naar dat gezondheidsaspect gaat momenteel terecht alle aandacht. Maar feit is dat we uiteindelijk ook moeten […]

2020 #1

Intelligente buswisselstrook in Gävle

De Zweedse gemeente Gävle kon de bezoekers van de evenementen en wedstrijden in de stad nauwelijks nog aan. Een consortium met Technolution werd ingeschakeld om een intelligente wisselstrook voor bussen uit te werken. Die is […]

2020 #1

Gelezen: Het recht van de snelste

De Correspondent brengt op 26 mei 2020 het boek Het recht van de snelste uit, geschreven door journaliste Thalia Verkade en UvA-hoogleraar Marco te Brömmelstroet. Het boek gaat over verkeer – en dan vooral over […]