Nog even een cursus meepikken?

Voor u het weet is 2014 alweer voorbij. Was u nog niet toegekomen aan uw goede voornemen voor dit jaar om een opfris-, bijspijker- en verdiepingscursus mee te pikken? Geen nood, NM Magazine zet een paar opleidingen rond (verkeers)management op een rij. Nog nét in 2014 te volgen.
 
_____

Omgevingsmanagement van infraprojecten


Elk infraproject vindt plaats in een omgeving en elke omgeving vraagt om een specifieke aanpak. Omgevingsmanagement draagt bij aan het behalen van uw projectresultaat door de omgeving te analyseren en in te spelen op de situatie en ontwikkelingen in die omgeving. Hoe kunt u het zo effectief mogelijk inzetten bij (infrastructurele) projecten? Cursus van één dag van Stichting PAO in samenwerking met Grontmij.
Datum: 4 november 2014
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 540,-
Meer informatie: Stichting PAO
 
_____

De weggebruiker als menselijke factor in het verkeer


De menselijke factor wordt als een belangrijk onderdeel van de driehoek mens-voertuig-weg gezien. Hoewel voertuig en weg in eerste aanleg bepalend zijn, wordt door de groei van het verkeer en de toenemende complexiteit van verkeerssituaties de menselijke factor steeds belangrijker. De cursus gaat over de mogelijkheden en beperkingen van de menselijke factor in het verkeer. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige wetenschappelijke kennis en van de ervaringen die zijn opgedaan in praktische verkeerssituaties.
Datum: 4, 5 en 11 november 2014
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 1.185,-
Meer informatie: Stichting PAO
 
_____

In-car systemen en verkeersmanagement


De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in het wegverkeer heeft geleid tot coöperatieve voertuigwegsystemen: de combinatie van in-carsystemen en verkeersmanagementsystemen. Voor de industrie leidt dit tot een belangrijke bron voor productvernieuwing, voor wegbeheerders opent het de weg naar individueel verkeersmanagement in de auto. De cursus, die onder leiding staat van hoogleraar Bart van Arem van TU Delft, geeft theoretisch inzicht in de werking van coöperatieve in-carsystemen en de mogelijke effecten daarvan op bestuurder en verkeersstroom.
Datum: 11 en 12 november 2014
Locatie: Delft
Kosten: € 890,-
Meer informatie: Stichting PAO
 
_____

VRI in RAW


Tijdens de tweedaagse cursus VRI in RAW maakt u kennis met de basisbeginselen van de RAW-systematiek en leert u een verkeersregeltechnisch RAW-bestek op te stellen, te beoordelen en te gebruiken.
De cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en/of begeleiding van verkeersregeltechnische RAW-bestekken, zoals bestekschrijvers, calculators, projectleiders, uitvoerders en directievoerders. De cursus wordt gegeven op hbo-niveau, maar is goed te volgen voor mbo’ers met enige jaren werkervaring.
Datum: 12 en 19 november 2014
Locatie: Utrecht
Kosten: € 1.230,- (incl. de CROW-publicatie ‘RAW om kort bestek’)
Meer informatie: DTV Consultants
 
_____

Verkeersonderzoek


De kunst van goed verkeersonderzoek is ‘weten wat je wilt meten’ en dat op de juiste wijze uitvoeren. In de tweedaagse cursus Verkeersonderzoek leren de studenten hoe ze dat kunstje onder de knie kunnen krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn Onderzoeksmethoden en -technieken, Dataverzameling en analyse, en Verkeersmodellen. Alle belangrijke onderzoeksmethoden komen aan bod, met extra aandacht voor kruispunttellingen, stromenonderzoek en reistijdmeting. De cursus is onderdeel van de Leergang Verkeerskunde, maar kan los gevolgd worden.
Datum: 13 en 20 november 2014
Locatie: Utrecht
Kosten: € 1.230,-
Meer informatie: DTV Consultants
 
_____

Aanbesteden, contracteren en soft skills


Bij het aanbesteden en contracteren van overheidsopdrachten heb je je te houden aan de geldende rechtsregels. Maar wat zijn die regels precies? Wat moet je daar in de praktijk van weten? In deze workshop komt de actuele wet- en regelgeving uitgebreid aan de orde, maar het bijzondere van de dag is dat er ook aandacht is voor ‘soft skills’: hoe ga je om met de verschillende stakeholders en welke rol speelt vertrouwen bij het contracteren én succesvol afronden van een project? Aan de hand van relevante (psychologische) inzichten, groepsopdrachten en discussies wordt de deelnemer geholpen om de juiste balans te vinden tussen ‘harde regels’ en ‘zachte skills’. Een aanrader!
Datum: 26 november 2014
Locatie: Delft
Kosten: € 540,-
Meer informatie: Stichting PAO
 
_____

Parkeren


Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en steeds meer gezinnen hebben twee of meer auto’s. Geen wonder dat het een hele opgave is om aan al deze auto’s ruimte te bieden. Efficiënt en effectief parkeerbeleid bestaat uit een uitgekiende mix van maatregelen om zoveel mogelijk aan de wensen van de verschillende doelgroepen tegemoet te komen zonder dat dit leidt tot grote overlast voor de omgeving. De cursus Parkeren helpt de student om tot die mix te komen. Aan bod komen de verschillende types parkeeronderzoek, de voor- en nadelen van reguleringsvormen en ook worden de bouwstenen van parkeerbeleid besproken. De cursus is onderdeel van de Leergang Verkeerskunde, maar kan los gevolgd worden.
Datum: 3 en 10 december 2014
Locatie: Utrecht
Kosten: € 1.230,-
Meer informatie: DTV Consultants