Europa versterkt nationale toegangspunten voor mobiliteitsdata

15 december 2021 – Op 2 december 2021 is het Europese project NAPCORE van start gegaan. In NAPCORE werken de Europese lidstaten samen om de al bestaande National Access Points voor mobiliteitsdata te versterken. Die kunnen daarmee de digitale basisinfrastructuur voor ITS in Europa vormen. Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata wordt het nieuwe Nederlandse Access Point.

Het doel van de National Access Points, NAP’s, is om ‘Europabreed’ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van mobiliteitsdata te vergroten, zodat reizigers in Europa altijd verzekerd zijn van adequate navigatie- en reisinformatiediensten. Daarvoor is het nodig dat de bestaande NAP’s nadrukkelijker gaan samenwerken en hun dienstverlening harmoniseren en versterken. De samenwerking is onder meer gericht op het verbeteren van de NAP-dienstverlening, het ontwikkelen van generieke producten om datacollectie, -toegankelijkheid en -uitwisseling te verbeteren (denk hierbij aan het uitwerken van standaarden) en het harmoniseren van het toezicht op de uitvoering van de betreffende regelgeving.

Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie en loopt tot eind 2024. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is namens Nederland lid van de NAPCORE-stuurgroep. Verschillende NDW-medewerkers vertegenwoordigen Nederland in de werkgroepen.

Meer info:
marc.van.toor@ndw.nu