NDW rondt snelheidsberekeningen voor 2021 af

1 oktober 2022 – NDW heeft in september 2022 de snelheidsberekeningen voor 2021 afgerond. De navolging van de snelheidslimiet is bepaald. Ook zijn 30 km/u-wegen aan de dataset toegevoegd.


Gemiddeld houdt zo’n 60 procent van de weggebruikers op de Nederlandse wegen zich aan de snelheidslimiet. In Zuid-Holland ligt dit percentage met ruim 62 procent het hoogst. Het slechtst presteert Flevoland, waar 55 procent zich aan de limiet houdt.

Tussen de verschillende snelheidslimieten zit veel verschil. Op de wegen met een snelheidslimiet van 30 km/u wordt het vaakst te hard gereden. In bijvoorbeeld Drenthe houdt maar 36 procent van de voertuigen zich aan die snelheid.

Dataset
De 2021-dataset van NDW bevat de gemiddelde snelheden, de V85 (S85) en de navolging van de snelheidslimiet. Die laatste is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen waar zich verkeersveiligheidsrisico’s voordoen.

NDW heeft de dataset in opdracht van de Taskforce Verkeersveiligheid gerealiseerd. Wegbeheerders kunnen de data aanvragen door een mail te sturen naar een van onderstaande adressen. Later dit jaar verschijnt de Monitor snelheid 2021 bij Rijkswaterstaat, waarin de landelijke ontwikkelingen per wegtype worden beschreven.