TrafficQuest brengt Verkeer in Nederland 2023 uit

TrafficQuest heeft z’n tiende ‘Verkeer in Nederland’ uitgegeven. De verkeersafwikkeling van 2022 komt voorbij en de relevante onderzoeken, publicaties, pilots en samenwerkingsverbanden worden besproken. Maar ook staan de auteurs stil bij de belangrijkste thema’s van het moment.


Over die thema’s hebben de auteurs een aantal erg interessante artikelen geschreven. Zo gaan ze in op het ‘verdelingsvraagstuk’. Lang niet iedereen kan even goed gebruikmaken van ons mobiliteitssysteem: ze zijn ‘mobiliteitsarm’. Om welke groep gaat het? Waarom precies zijn ze minder mobiel dan ze zouden willen? En wat kunnen we doen om de (voorzieningen voor) mobiliteit beter te verdelen onder deze bevolkingsgroepen? Dit speelt bijvoorbeeld bij nieuwe maatregelen als prijsbeleid, dat sommige groepen onevenredig hard raakt.

Andere thema’s die aan bod komen, zijn de autoluwe stad, smartmobilitymaatregelen om uitstoot terug te dringen, het effect van hybride werken op files en slim omgaan met grote werkzaamheden. Dat laatste onderwerp is relevant gelet op het grote aantal onderhoudsprojecten dat in de planning staat.

Gratis te downloaden
Net als de negen voorgaande uitgaven wordt Verkeer in Nederland verspreid via NM Magazine. Alle abonnees in Nederland hebben inmiddels bij hun (losse) NM Magazine een gratis jaarbericht gekregen. De uitgave is als ook pdf beschikbaar op www.nm-magazine.nl/download.