TrafficQuest stopt per 31 december 2016

TrafficQuest, het expertisecentrum voor verkeersmanagement en verkeersinformatie, stopt per 31 december 2016 haar werkzaamheden. De partners van TrafficQuest – Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft – zijn van mening dat de rol van het centrum als aanjager van kennisontwikkeling, -bundeling en -overdracht minder urgent is. Dat is uiteraard een positieve ontwikkeling: de (kennis)lijnen in het vakgebied zijn inmiddels kort genoeg. Het expertisecentrum heeft wel aangekondigd in ieder geval volgend jaar haar populaire jaarbericht ‘Verkeer in Nederland’ uit te brengen.

TrafficQuest werd in 2009 opgericht met als doel actief bij te dragen aan het ontwikkelen, samenbrengen, toepassen en verspreiden van kennis over verkeersmanagement en verkeersinformatie. Het ging daarbij om zowel fundamentele, theoretische kennis als meer praktische kennis. Het expertisecentrum bracht meer dan twintig rapporten uit, nam deel aan studiereizen, organiseerde bijeenkomsten en financierde promotieonderzoeken. TrafficQuest bracht ook drie keer Verkeer in Nederland uit (2014, 2015, 2016), een gewaardeerd jaarbericht over de ontwikkelingen in het vakgebied.

Het vakgebied ontwikkelt zich
In de afgelopen zeven jaar is het vakgebied drastisch veranderd. Inhoudelijk is er veel meer aandacht gekomen voor zaken als coöperatieve ITS en automatisch rijden, waar momenteel volop ontwikkelingen in zijn. Ook staat samenwerking hoog op de agenda: samenwerking tussen overheden en wegbeheerders, maar vooral ook tussen overheid en markt. Programma’s als Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en organisaties als Connecting Mobility en DITCM hebben daarbij een grote rol gespeeld.

Alle veranderingen hebben bij TrafficQuest de vraag opgeroepen wat het samenwerkingsverband nog kan betekenen voor verkeersmanagement en -informatie in Nederland. De conclusie was dat de meerwaarde en urgentie van een ‘publiek-privaat-universitaire’ kennisaanjager in het vakgebied flink is afgenomen en dat het niet langer een aparte organisatie rechtvaardigde. Uiteraard blijven de TrafficQuest-partners betrokken bij een groot aantal programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden. Ook zal het boekje ‘Verkeer in Nederland’ in 2017 nog worden uitgebracht, blijft de website met TrafficQuest-publicaties voorlopig in de lucht en zullen de moederorganisaties op korte termijn nog een aantal ‘kennischallenges’ organiseren.