Groningen neemt multimodaal en voorspellend verkeersmodel in gebruik

14 juni 2022 – Groningen groeit fors de komende jaren. Om de stad ook tijdens geplande infrastructurele werken bereikbaar te houden, zet het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar in op proactief verkeersmanagement. Daarvoor ontwikkelde Dat.mobility, het data-onderdeel van Goudappel, een multimodaal voorspellend verkeersmodelsysteem of MVVS. Het systeem is 20 mei 2022 opgeleverd.De basis van MVVS bestaat uit OmniTRANS Realtime. Dit modelplatform geeft een continu overzicht van de verkeersdrukte en de doorstroomsnelheid op basis van real-time data uit verschillende bronnen. Van daaruit maakt het ook voorspellingen van de verkeerssituatie, tot 30 minuten vooruit.

MVVS heeft ook een module voor meer tactische toepassingen. Met deze module kan Groningen what if-scenario’s doorrekenen om de effecten van bijvoorbeeld aanpassingen aan de infrastructuur of VRI’s door te rekenen. Zulke analyses gebeuren met het onderliggende verkeersmodel van MVVS. Daarbij kan gerekend worden met een gemiddelde werk- en weekenddag afgeleid uit historische data, maar het is ook mogelijk te werken op basis van een ‘snapshot’ van de real-time actuele situatie.

Toepassing van MVVS
Groningen Bereikbaar zal MVVS de komende drie jaar onder andere gebruiken om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de grootschalige werkzaamheden aan de toegangswegen naar de stad.