Regio Midden-Nederland werkt multimodaal netwerkkader uit

17 juni 2022 – Regio Midden-Nederland werkt aan een multimodaal netwerkkader. Met dit kader kan de regio straks goed onderbouwde keuzes maken om het verkeer op netwerkniveau te managen. De provincie Utrecht is trekker van project. Iv-Infra en Arane Adviseurs zijn gevraagd de provincie te ondersteunen.In Midden-Nederland werken de wegbeheerders samen aan een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio, voor alle modaliteiten. Om het verkeer op netwerkniveau doelgericht en consistent te kunnen managen, is het belangrijk dat de verschillende wegbeheerders het eens zijn over het gewenste gebruik van de auto-, ov- en fietsnetwerken. De regio werkt daarom een multimodaal netwerkkader uit, zodat de afspraken daarover expliciet worden.

Voorbereiding
Om ervoor te zorgen dat dit hulpmiddel ook echt gebruikt gaat worden, organiseert de provincie in een eerste fase van het project twee pilots. Het doel is concrete toepassingen van het netwerkkader te onderzoeken, met een focus op de inzet van verkeersmanagement. Ook hoopt de provincie scherp te krijgen welke ‘regelruimte’ er in de regio is, binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming.
Verder wil de provincie verkennen hoe het kader de verschillende disciplines auto, ov en fiets kan verbinden, hoe wegbeheerders het beste kunnen aanhaken bij het netwerkkader, op welke schaal er gewerkt moet worden en welke (extra) modaliteiten mee worden genomen.

Het opstellen zelf
Na deze voorbereidende fase start het opstellen van het netwerkkader zelf. Door het voorwerk dat is verricht, is de scope helder en hebben de betrokken partijen een gezamenlijk beeld van het eindproduct en de toepassingsmogelijkheden. De aangesloten wegbeheerders kunnen vervolgens in het multimodale netwerkkader vastleggen wat het gewenst functioneren van de verkeersnetwerken is en welke uitgangspunten ze hanteren voor het gezamenlijk managen van de multimodale verkeersstromen in de regio.

De verwachting is dat het multimodale netwerkkader voor Midden-Nederland aan het einde van het eerste kwartaal 2023 is afgerond.