Sneek doet proef met autoluwe binnenstad

4 december 2023 – De gemeente Súdwest-Fryslân start begin volgend jaar een proef voor een autoluwe binnenstad van Sneek. Royal HaskoningDHV heeft de gemeente en de betrokken ondernemers begeleid bij het organiseren en uitwerken van de pilot.
De gemeente Súdwest-Fryslân wil de binnenstad van Sneek aantrekkelijker en leefbaarder maken. Op dit moment wordt die binnenstad nog te veel gebruikt als doorgangsroute voor gemotoriseerd verkeer. Veel mensen rijden door de stad zonder dat ze daar op bezoek gaan, boodschappen doen of parkeren. Fietsers en voetgangers ervaren daar veel overlast van.

De gemeente wil kijken of het weren van het gemotoriseerde ‘niet-bestemmingsverkeer’ inderdaad bijdraagt aan de leefbaarheid en start daartoe op 2 januari 2024 een pilot van een jaar. Op vier punten in het centrum komt tussen 12 uur en 18 uur een doorrijverbod, dat met camera’s wordt gemonitord. Met dit plan blijft alles bereikbaar, maar wordt onnodig doorgaand verkeer geweerd. Als extra maatregel wordt de bewegwijzering in Sneek aangepakt, zodat doorgaand verkeer goed begeleid wordt.

Intensief traject
Royal HaskoningDHV heeft de gemeente en de ondernemers begeleid in de planvorming van de proef en geholpen bij de voorbereiding en uitvoering. Als voorzitter van de werkgroep Autoluw Sneek heeft het bureau veel gesprekken gevoerd met ondernemers, bewoners en overige stakeholders. Ook heeft Royal HaskoningDHV een bewegwijzeringsplan opgesteld en de uitvoering begeleid. Dat was een intensief traject met veel communicatie tussen voor- en tegenstanders van de proef, met als doelstelling: Sneek aantrekkelijker en leefbaarder maken.