Transport & Mobility Leuven ontwikkelt ‘vierstapsverkeersmodel’ voor Namen en Eupen

24 juni 2022 – De afdeling Luchtkwaliteit van ISSeP, het Waalse Institut Scientifique de Service Public, voert in de steden Namen en Eupen een Intelligent Traffic Dynamics Study uit. Het doel is om de impact van mobiliteitsmaatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen op verkeersstromen en uiteindelijk de luchtkwaliteit te evalueren. Transport & Mobility Leuven bouwt voor deze studie twee verkeersmodellen, één voor elke stad.Met de modellen van Transport & Mobility Leuven kan ISSeP de multimodale verkeersstromen in de steden schatten. Het betreft zogenaamde vierstapsverkeersmodellen, die bestaan uit een productie/attractiemodel, een distributiemodel, een vervoerwijzekeuzemodel en een toedelingsmodel. De modellering zal ook P+R-locaties en een netwerktoedeling van het fietsverkeer omvatten.

Met deze modellen is het mogelijk om toekomstige mobiliteitsscenario’s door te rekenen en te evalueren, zoals aanpassingen van het mobiliteitsplan, aanpassingen van het openbaar vervoersaanbod, de aanleg van P+R-voorzieningen, een uitbreiding van voetgangersgebieden, stadsontwikkelingen, een overgang naar ‘zone 30’ enzovoort. De modellen bepalen de verkeersstromen van een scenario, wat toelaat om de verontreinigende emissies van het verkeer te berekenen. Met dat laatste kan ISSeP vervolgens de impact op de luchtkwaliteit evalueren.

Transport & Mobility Leuven zal deze modellen in het najaar van 2022 opleveren. Het bureau zal ISSeP ook ondersteunen bij het toepassen ervan en een aantal mobiliteitsscenario’s voor het instituut doorrekenen.