Vaker groen verkeerslicht voor fietsers

22 maart 2023 – Groepen fietsers die voorrang krijgen bij het verkeerslicht – dat is in een notendop de insteek van de Fiets Peloton Module, een proefproject dat SmartwayZ.NL dit voorjaar samen met DTV Consultants is gestart. Uniek is dat een combinatie van slimme software met cameratechnologie de fietssnelheid detecteert en daar zo veel nauwkeuriger de benodigde ‘groentijd’ op aanpast. De eerste proeven zijn veelbelovend.De camera van de Fiets Peloton Module staat gericht op een zone tientallen meters verwijderd van het verkeerslicht. De gekoppelde software voorspelt of fietsers op het moment dat deze aankomen bij het verkeerslicht een groepje vormen van minimaal drie fietsers. Als dit het geval is, worden de fietsers gemarkeerd als een ‘peloton’. Uniek is dat de Fiets Peloton Module kijkt naar de snelheid van de betreffende fietsers. Fietsers hoeven hierdoor tientallen meters voor het kruispunt nog geen groepje te vormen. In plaats daarvan berekent de module precies of de fietsers ter hoogte van de stopstreep een groep zijn. Blijkt dat het geval, dan springt het verkeerslicht op groen en krijgen de fietsers vrij baan.

Het voordeel van de snelheidsdetectie en de voorspellingen is dat het verkeerslicht nooit te lang of te kort op groen staat. Het overige verkeer kan vlot doorstromen, terwijl de fietsers minder vaak hoeven te stoppen. Overheden kunnen hiermee het fietsgebruik stimuleren en werken aan hun CO2-doelstelling.

Veelbelovende eerste proeven
De eerste proeven met de Fiets Peloton Module zijn veelbelovend. Uit computersimulaties blijkt dat de intelligente groenregeling voor groepjes fietsers prima werkt. De volgende stap is het uitproberen van de module in de praktijk – en daarvoor zal in de zomer in een aantal nader te bepalen gemeenten in Zuid-Nederland een pilot plaatsvinden.

Eind 2023 moet de Fiets Peloton Module gebruiksklaar zijn. Daarnaast wordt er ook een afwegingskader opgesteld, wat wegbeheerders handvatten biedt voor het toepassen van de module.