Onderzoek naar doorstroming ov in autoluw Amsterdam

21 maart 2023 – Het stadsbestuur van Amsterdam wil bijna overal in de stad de maximumsnelheid omlaag brengen naar 30 km/uur. Maar hoe hou je het openbaar vervoer dan vlot en betrouwbaar? De stad gaf Royal HaskoningDHV de opdracht om uit te zoeken wat er gebeuren moet om de doorstroming van het ov op peil te houden.
Het adviesbureau identificeerde 26 locaties, meest drukke kruispunten, waar ov en auto’s elkaar in de weg zitten. Als de snelheid voor het autoverkeer omlaag gaat, zal dat de vertragingen daar waarschijnlijk verergeren. Royal HaskoningDHV stelde daarom voor om op die probleemlocaties doorgaand autoverkeer onmogelijk te maken, om zo ruimte te creëren voor bussen en trams.

Rond het Vondelpark zou zo’n maatregel het grootste effect hebben. Vooral op de kopse kanten, op de Amstelveenseweg en op de Stadhouderskade, zijn trams en bussen gebaat bij minder autoverkeer. Er zijn ook voorstellen gedaan voor afsluitingen op de Vondelbrug en de Zeilbrug. Verder zijn er nog drie andere bundels en negen separate locaties in beeld. Een zo’n bundel bestaat uit zes gelijktijdige afsluitingen in West, die ervoor zorgen dat het noord-westautoverkeer door de stad voortaan de A10 moet nemen. Hiermee zouden de Hoofdweg en de Nassaukade worden ontzien. De lijnen 3, 5, 18 en 21 stromen daardoor beter door.

In dagblad Parool van 14 maart 2023 benadrukte de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst dat het om voorstellen gaat. Volgens haar hoeven ook niet alle maatregelen tegelijkertijd te worden uitgevoerd. Dat Amsterdam leefbaarder moet worden en dat dat scherpe keuzes vereist, staat volgens Van der Horst wel vast.