Vernieuwende kortetermijnaanpak A15

15 maart 2024 – De regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard, provincie Zuid-Holland, het Rijk en Zuid-Holland Bereikbaar hebben in januari 2024 Bijstelling en Raadhuis Advies gevraagd om hen te ondersteunen bij het opstellen van een kortetermijnaanpak voor de problematiek op de A15 tussen Rotterdam en Gorinchem.


De bedoeling is om te komen tot een integraal meerjarig programma waarin alle lopende trajecten verbonden worden tot een effectiever geheel. Dat is een complexe opgave, omdat er veel dynamiek is in de beleidscontext. Denk aan de programmering van de werkzaamheden en de Minder hinder-projecten in de regio, het Rijksbesluit om de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem te pauzeren, de aanpak KTM A15 die dit jaar afloopt en de forse woningbouwopgave die in de regio wordt uitgevoerd.

De nieuwe aanpak moet behalve integraal ook innovatief worden. Zo is er al een ambtelijk coördinatieteam, maar er wordt ook gekeken naar innovatieve publiek-private samenwerking bij de realisatie en het gebruik van ov- en fietsverbindingen.