Verkeer in Nederland 2018

‘Verkeer in Nederland 2018’ van TrafficQuest is uit! Alles wat u moet weten over de stand van zaken en de ontwikkelingen in ons vakgebied, als gratis bijlage bij NM Magazine (2018 #3). Niet bij de post ontvangen? Hier de pdf! Download…

2018 #3

Verkeersmodellen geven ons al jaren houvast bij het analyseren van mobiliteitsproblemen en het toetsen van beleid. Maar ons verkeerssysteem verandert snel en opzichtig, vooral in de stad. Wat betekent dit voor onze verkeersmodellen? Download…

2018 #2

Anno nu trekken we verkeersdata met wagonladingen tegelijk binnen. De vraag is: we hebben de data, maar wat doen we ermee? Dat het loont om serieus over die vraag na te denken, is het onderwerp van ons hoofdartikel. Download…

2018 #1

Wat kan de wetenschap betekenen voor de stedelijke bereikbaarheid? Die vraag staat in deze uitgave van NM Magazine centraal. We vroegen onderzoekers van enkele grote onderzoeksprojecten waar zij momenteel hun tijd en energie in steken. Download…

2018 #special

This is a special, English edition of NM Magazine, devoted entirely to the iCentre programme in the Netherlands. Local authorities and private parties are working together to make (urban) operation control centres smarter and more efficient. Download…

2017 #3

Door de werkzaamheden in de centrales voor verkeersmanagement, parkeerbeheer, brug- en sluisbediening, tunnelbewaking en stadsbeheer slimmer te organiseren, kunnen gemeenten en provincies flink besparen op hun jaarlijkse exploitatielasten. Download…

Verkeer in Nederland 2017

Alweer een jaar voorbij? Jazeker, de nieuwe ‘Verkeer in Nederland’ van TrafficQuest is uit! Alles wat u moet weten over de ontwikkelingen van ons vakgebied, als gratis bijlage bij NM Magazine (2017 #2). Niet ontvangen? Hier de pdf! Download…

2017 #2

Nog even en we hebben een nieuwe minister I&M. Omdat wij de beroerdste niet zijn, helpen we de aanstaande minister op weg. We hebben een mooi lijstje aandachtspunten voor de komende vier jaar samengesteld. Download…

Spookfiles A58 - Leerpunten

Eind maart 2017 presenteerde provincie Noord-Brabant de resultaten van het ‘coöperatieve’ Beter Benutten-project Spookfiles A58. De uiterst leerzame rapportage is als bijlage bij NM Magazine 2017 #1 verzonden. Voor wie ‘m heeft gemist: Download…

2017 #1

Sinds 1 maart 2017 levert NDW landelijk dekkende floating car data. Maar wat kunnen we met FCD? Wat zijn de mogelijkheden voor netwerkbreed verkeersmanagement? Hoe zit het met toepassingen voor de fiets en het openbaar vervoer? Download…

2016 #4

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit verandert razendsnel. Tot wat voor mobiliteitsmix zal dat leiden? Wat betekent het voor de rol van de wegbeheerders? In het hoofdartikel aandacht voor de toekomst van stedelijke mobiliteit. Download…

Verkeer in Nederland 2016

Alles wat u moet weten over de ontwikkelingen van ons vakgebied in één uitgave. TrafficQuest stuurde dit jaarbericht gewoontegetrouw mee als bijlage bij NM Magazine (2016 #3). Niet ontvangen? Dan hier de pdf! Download…

2016 #3

Hoe zoek je als ITS-partij de aansluiting met de rest van Europa? Welke internationale (subsidie)programma’s lopen er en hoe haak je daarbij aan? In dit hoofdartikel van NM Magazine volop aandacht voor de kansen die Europa biedt. Download…

2016 #2

Connected ITS wordt gezien als the next step in het vakgebied – en zowel overheid als markt investeren er dan ook fors in. Maar waar staan we eigenlijk met C-ITS? Wat hebben we tot nu toe van de pilots geleerd? En wat nog niet? Download…

2016 #1

Wow, we zijn alweer 10 jaar uw favoriete vakblad over verkeersmanagement en ITS. In deze speciale uitgave laten we onze partners, wetenschappers én minister Schultz van Haegen terugblikken en vooruitkijken. Download…

10 jaar NM Magazine

Het kost een paar megabytes (181 om precies te zijn), maar dan heb je wel tien jaargangen NM Magazine in één pdf. Makkelijk om snel te CTRL-F’en naar dat ene artikel van wanneer-was-dat ook-alweer. Download…

2015 #4

Hoe kun je het verkeer naar, op en weer terug van een groot evenement in de openbare ruimte managen? En hoe organiseer je dat? Aan de hand van hét buitenevenement van 2015, SAIL Amsterdam, beantwoorden we die vraag. Download…

Verkeer in Nederland 2015

Na een ‘Verkeer in Nederland 2014’ volgt uiteraard ‘Verkeer in Nederland 2015’. TrafficQuest stuurde dit jaarbericht over ons werkveld mee als bijlage bij NM Magazine 2015 #3. Niet ontvangen? Dan hier de pdf! Download…

2015 #3

Wederom een speciale uitgave, dit keer gewijd aan verkeersmodellen. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zijn de innovaties? We leggen het u uit in dertien artikelen over verkeersmodellen. Download…

2015 #2

Deze speciale uitgave is bijna geheel gewijd aan gedrag in het verkeersdomein. Omdat elke verkeersmanager of mobiliteitsmanager het op z’n tijd wel zou willen uitschreeuwen: “Weggebruiker, gedráág je nou eens!” Tien artikelen over gedrag. Download…

2015 #1

Regionaal Operationeel Verkeersmanagement – de regionale aanpak lijkt zo gewoon, maar is toch pas zo’n vijftien jaar oud. Welke stappen zijn er in die tijd gemaakt? En is deze ‘puber’ al in staat om op eigen benen te staan? Download…

2014 #3

De Praktijkpoef Amsterdam is een van de meest ambitieuze verkeersmanagementpilots van de laatste jaren. Eindelijk is nu de stap gemaakt van concept naar operationeel bedrijf – en in het hoofdartikel maakt NM Magazine als eerste de balans op. Download…

Verkeer in Nederland 2014

Een prachtig presentje van TrafficQuest: het jaarbericht Verkeer in Nederland 2014. Verplichte leeskost voor iedereen in de verkeer & vervoer-branche. De papieren bijlage bij NM Magazine gemist? Dan hier de pdf! Download…

2014 #2

Big data staat op het moment wel volop in de schijnwerpers – ook in onze wereld van verkeer en vervoer. Maar wat is big data eigenlijk? Wat kunnen we er op dit moment mee? En wat is in de nabije toekomst mogelijk? Download…

2014 #1

Deze uitgave is bijna geheel gewijd aan de individuele bottom-up aanpak en in-car. Lees over de mogelijkheden, de privacy & security, de achterliggende communicatietechnieken én de kansen in Sub-Saharisch Afrika. Download…

2013 #4

In het hoofdartikel alle aandacht voor het programma ‘Beter geïnformeerd op weg’. Wat zijn de transitiepaden die overheden én marktpartijen samen zullen moeten bewandelen? Aan het woord komen Michèle Blom en andere kopstukken uit het vakgebied. Download…

2013 #3

Ook in de stad biedt het beïnvloeden van de hoeveelheid, samenstelling of snelheid van het verkeer volop kansen. In deze uitgave beschouwen we daarom de mogelijkheden en uitdagingen van stedelijk verkeersmanagement. Download…

2013 #2

Mobiliteitsmanagement – was dat niet een heel andere tak van sport dan verkeersmanagement? Niet lang meer, zo blijkt uit het hoofdartikel. Verder aandacht voor reistijd, verkeersmanagement in Vlaanderen en het ‘netwerk fundamenteel diagram’. Download…

2013 #1

In het (flink opgefriste!) eerste nummer van 2013 gaan we uitgebreid in op de resultaten van de Mobiliteitsaanpak, pakketten 18-20. Ook belangrijk: een toelichting op de nieuwe, verder uitgewerkte bereikbaarheidsindicator. Download…

2012 #3

In deze uitgave aandacht voor wat waarschijnlijk het belangrijkste verkeerskundige pilotproject van het moment is: de Praktijkproef Amsterdam. Verder starten we een serie tutorials die niet-verkeerskundigen inwijdt in de mooie wereld van verkeerskunde. Download…

2012 #2

We hebben een bijzonder thema dit keer: vooruitgang door verbinding. Geen afgebakend onderwerp, maar een serie artikelen die steeds vanuit een andere invalshoek laten zien dat er veel vooruitgang mogelijk is door bestaande producten, kennis en diensten (beter) te koppelen. Download…

2012 #1

Zestig pagina’s NM Magazine. Met onder meer: een interview met HID Karin Visser over ‘haar’ RWS-afdeling Verkeer- en Watermanagement, een hoofdartikel over netwerkmanagement op straat, een rondetafelgesprek over coöperatieve systemen en het antwoord op de vraag ‘Hoeveel is teveel?’. Download…

Bijlage 2011 #3

Wederom géén NM Magazine, maar wel een speciale bijlage. In ‘De toekomst van verkeersmanagement’ doen de auteurs van TrafficQuest uit de doeken waar we staan met verkeersmanagement, wat de trends zijn en waar we op uit (kunnen) komen. Inclusief Onderzoeksagenda. Download…

2011 #3

Regionaal samenwerken aan verkeersmanagement is niet iets van de laatste jaren. Maar pas de laatste tijd krijgt de samenwerking ook operationele vormen, op straat. In deze uitgave leest u over de eerste ervaringen in de regio. Download…

2011 #2

In deze uitgave leest u onder meer over de ministeriële brief Beter Benutten. We laten programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra aan het woord en belichten achterliggende rapporten. Voor wie wetenschap verkiest boven beleid hebben we een artikel over ‘multi-criteria optimalisatie’. Download…

Bijlage 2011 #1

Oké, dit is geen NM Magazine. Maar ‘Sturen op verkeersstromen’ is wel als speciale bijlage bij NM Magazine verzonden én geschreven door ons redactielid Serge Hoogendoorn. Alle reden dus om deze boeiende inleiding op de verkeersstroomtheorie hier op te nemen. Download…

2011 #1

NM Magazine sprak met Lodewijk de Waal over de recente ‘verbreding’ van het domein benutten met mobiliteitsmanagement. Lees ook over de open interface DVM Exchange, de exploitatie van netwerkmanagement en reistijden bepalen met VRI-data. Download…

2010 #4

De weggebruiker staat centraal in deze uitgave. Maar staat de weggebruiker ook centraal in verkeersmanagement? Tevens aandacht voor operationeel verkeersmanagement in Overijssel en hoe verkeersmanagement de luchtkwaliteit in de stad kan verbeteren. Download…

2010 #3

Over samenwerken in de regio, een gemeenschappelijk toekomstbeeld op informeren en sturen, Sensor City Assen en verkeersmanagement in middelgrote steden. Download…

2010 #2

Wat kunnen we van de nieuwe Tweede Kamer verwachten op het gebied van bereikbaarheid? Verder: de markt prikkelt de politiek met het plan ‘Vrij baan voor vernuft’ en hoe benutten bijdraagt aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Download…

2010 #1

Een interview met IPO-directeur Jan Ploeger over eenduidig verkeersmanagement. Verder: NDW onderzoekt de mogelijkheden van kwaliteitsdifferentiatie en Functionele ordening, het tactische vervolg op Gebiedsgericht Benutten. Download…

2009 #4

Vertrekkend DG Bert Keijts over verkeersmanagement. Ook interessant: de acht bouwstenen van netwerkbreed verkeersmanagement. Verder een interview met Jeannette Baljeu over het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement. Download…

2009 #3

Waarom standaardisatie essentieel is voor de ontwikkeling van netwerkmanagement. Ook: een interview met Eerste-Kamerlid Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur Verkeersmanagement. Download…

2009 #2

Netwerkmanagement wordt onderbenut. Daarom in deze uitgave acht verbeterpunten voor een gerichte doorontwikkeling. Daarnaast een boeiende bijdrage over verkeersmanagement bij exceptionele omstandigheden. Download…

2009 #1

Een special over coöperatieve systemen. Wat zijn het en wat kunnen we ermee? En waar staat Nederland op dit moment? Tevens een interview met Laurens Schrijnen over De Verkeersonderneming. Download…

2008 #3

Benutten wordt nog te vaak gezien als een flankerende maatregel, zinvol totdat met bouwen de ‘echte oplossing’ komt. Reden voor NM Magazine om een aantal experts uit de vakwereld een prikkelende stelling voor te leggen: benutten is en blijft nodig. Download…

2008 #2

Het is voor het vakgebied netwerkmanagement een nijpend probleem: het chronische tekort aan goede verkeerskundigen. Wat is de oorzaak? Zorgen de onderwijsinstellingen dan niet voor voldoende aanwas? Download…

2008 #1

In dit nummer pakken we uit met een onderwerp dat je gerust een heet hangijzer kunt noemen: wat is nu eigenlijk het effect van netwerkmanagement? We laten zes experts aan het woord over dit onderwerp. Download…

2007 #4

NM Magazine had een openhartig gesprek met VVD’er Paul de Krom, lid van de Tweede-Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Als één ding ons duidelijk werd, dan was dat wel dat de politiek en het veld niet bepaald naadloos aansluiten… Lees en oordeel zelf! Download…

2007 #3

Verkeersmodellen zijn inmiddels een onmisbaar instrument. Maar worden modeluitkomsten soms niet wat overschat? In het hoofdartikel belichten we de toepassingen, beperkingen, ontwikkelingen en wensen. Download…

2007 #2

Minister Camiel Eurlings legt uit wat hij de komende jaren wil doen om het fileprobleem aan te pakken. De minister is voortvarend en ziet netwerkmanagement en op termijn in-cartechnologie als belangrijk instrument. Download…

2007 #1

Alleen wanneer ook de organisatie van netwerkmanagement goed wordt ingericht, kunnen de wegbeheerders over een langere periode maximaal rendement halen uit hun investeringen. Het
hoofdartikel bespreekt enkele voorbeelden. Download…

2006 #4

Een essentiële component van netwerkmanagement is een faciliterend technisch platform voor in verkeerscentrales. Het hoofdartikel van deze NM Magazine schetst de contouren van een dergelijk platform. Download…

2006 #3

NM Magazine sprak met ambtelijke verkeerskundigen én de wethouders verkeer en vervoer van de zogenaamde G4. Welke plek heeft dynamisch verkeersmanagement in de vier grote steden? Download…

2006 #2

Tot eind 2007 zal het op het Nederlandse hoofdwegennet ‘werk-in-uitvoering’ troef zijn – met alle wegopbrekingen, afsluitingen, snelheidsbeperkingen en omleidingen van dien. Hoe het fileleed te beperken? Download…

2006 #1

Voor adequaat netwerkmanagement is betrouwbare informatie nodig. Maar van veel netwerken zijn grote delen nog onvoldoende in beeld. En de gegevens die er zijn, zijn lastig te integreren. Hoe met deze problemen om te gaan? Download…

 

Comments are closed.