Doorstroming verbetert dankzij Aanpak Incidenten

Maar liefst een kwart van de filevertraging op rijkswegen wordt veroorzaakt door incidenten. Reden voor de regio Rotterdam om extra in te zetten op dit thema: sinds 2017 werken De Verkeersonderneming en Rijkswaterstaat samen met partners in de regio aan een Aanpak Incidenten. We vroegen Gerard Eijkelenboom, programmamanager bij De Verkeersonderneming, om een tussenstand.

 
De inzet op juist incidenten is een logische, aldus Gerard Eijkelenboom. “Dat is allereerst goed voor de verkeersveiligheid. Maar uit onderzoek weten we dat er ook veel doorstromingswinst te halen is. De duur van incidenten kan bijvoorbeeld met 25 tot 30% worden teruggeschroefd. Daarmee zouden we het aantal voertuigverliesuren als gevolg van incidenten tot de helft terugdringen.”

Die potentie was voor De Verkeersonderneming reden om onder de vlag van Beter Benutten een Aanpak Incidenten uit te werken. “Ons doel is drieledig: het aantal incidenten verminderen, het proces van het melden van incidenten verbeteren en incidenten sneller afhandelen. Dat hebben we op z’n Rotterdams opgepakt door vooral veel te doen – en in de praktijk te beproeven en te leren.”

In totaal zijn er in 2017 en 2018 zes Aanpak Incidenten-projecten gestart. Eijkelenboom licht er twee uit.

Crowdsourced meldingen van incidenten
In het project Crowdsourced meldingen gebruikt de regio de incidentmeldingen van Waze en Flitsmeister als extra ‘input’ voor de verkeerscentrale. Deze apps signaleren incidenten vaak sneller dan dat dat via camera’s, weginspecteurs of bergers gebeurt. “Dat is logisch, want er zijn heel veel automobilisten die deze apps gebruiken”, aldus Eijkelenboom. “Interessant is dat we gebruikers niet hebben gestimuleerd om incidenten te melden – we hebben simpelweg geput uit beschikbare meldingen.”

De resultaten mogen er zijn: tijdens de proef nam de duur van incidenten bij ongevallen met 7% af en bij stilstaande voertuigen met 16%. Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland hebben dit ‘crowdsourced’ mechanisme inmiddels omarmd.

Prestatiegerichte berger
Een ander project is De prestatiegerichte berger. Het betreft een vervolg op ‘De patrouillerende berger’, waarbij bergers in de spits rondreden, en de voorloper daar weer van, ‘De berger stand-by’, waarbij ze op strategische posities gestationeerd werden. “Begin 2017 hebben we de bonus voor de inzet van bergers aangepast van ‘betalen voor inzet’ naar ‘betalen voor resultaat’. We laten de bergers hierbij zelf de werkwijze bepalen – rondrijden, stand-by of hoe ze het ook regelen – en ze krijgen een bonus naar rato van prestatie uitbetaald.”

Dankzij deze aanpak is de gemiddelde aanrijtijd van de bergers in de regio 35% lager dan het landelijk gemiddelde. “Onze bergers zijn gemiddeld vier minuten sneller ter plaatse dan hun collega’s elders.”

Goede resultaten
De Aanpak Incidenten levert z’n vruchten op, zoveel is duidelijk. Ook in de andere projecten van de aanpak zijn goede resultaten geboekt. Al met al is de filezwaarte als gevolg van incidenten in de Rotterdamse regio fors afgenomen: in 2018 daalde die ten opzichte van 2017 met 10%, tegen de landelijke trend in. En dat terwijl het aantal incidenten in het gebied sinds 2015 jaarlijks met 15 tot 20% is toegenomen.

Eijkelenboom is tevreden, maar van achterover leunen mag geen sprake zijn, vindt hij. “We zijn er nog niet. Wegverkeersleiders krijgen bijvoorbeeld nog vanuit twintig bronnen informatie over incidenten. Er zijn ook veel partijen betrokken bij de afwikkeling van incidenten.” Op basis van analyses heeft hij al wat ideeën om de processen op te strakken. “De telefonische meldingen kosten relatief veel tijd. Ook blijkt dat als op wegvakken camera’s staan, een incident aanzienlijk sneller bevestigd kan worden. Met digitalisering en optimalisatie van contracten en werkprocessen is daar nog veel winst te halen in het samenspel tussen alle partijen.”