Organisatie Luchtmachtdagen informeert weggebruikers in-car

Om het verkeer tijdens de populaire Luchtmachtdagen in goede banen te leiden, heeft Defensie afgelopen juni onder meer in-car informatie ingezet. De informatie was bedoeld om vooraf te waarschuwen voor verkeershinder rond Vliegbasis Volkel en om de bezoekers op de dagen zelf naar de (tijdelijke) parkeerplaatsen te leiden. Hoe gaat dit gericht informeren in z’n werk? Andy Berkouwer van Be-Mobile legt het uit.


 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 was het weer tijd voor de driejaarlijkse Luchtmachtdagen, waarin de Nederlandse militaire luchtmacht zich presenteert. Het populaire evenement werd dit keer op Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant gehouden. Op vrijdag trokken de demonstraties en shows 95.000 bezoekers en op zaterdag 145.000.

Vooraf was voorzien dat het evenement de nodige verkeersoverlast zou kunnen veroorzaken: het wegennet rond Volkel is bepaald niet ingericht op een piekbelasting van tienduizenden arriverende en vertrekkende Luchtmacht-fans. Als organisator heeft Defensie daarom een uitgebreid verkeersplan opgesteld. Wat maatregelen betreft koos het ministerie voor gangbare oplossingen als tekstkarren langs de weg (“Bezoekers Luchtvaardagen rechtsaf”) en lokale afsluitingen om sluipverkeer tegen te gaan. Maar Defensie wilde voor deze editie ook meer innovatieve maatregelen inzetten, passend bij de ‘techniek & innovatie’ die de Luchtmachtdagen zelf uitstralen. Hun oog viel op verkeersinformatie-app Flitsmeister van Be-Mobile, als vehikel voor in-car verkeersinformatie over het evenement.

Geofencing
Flitsmeister biedt real-time verkeersinformatie op basis van floating car data. De app kan echter ook worden ingezet om gepersonaliseerde, locatiespecifieke berichten aan gebruikers te verzenden. In die rol is Flitsmeister eerder een verkeersmanagementinstrument, vergelijkbaar met DRIP’s – maar dan in-car.

De app verlaat zich bij het afleveren van berichten op geofencing, het virtueel afbakenen van een geografisch gebied met behulp van gps. Er wordt daartoe binnen de Flitsmeister-beheeromgeving een virtuele ‘pin op de kaart’ gezet met een instelbaar bereik (= een cirkel om de pin). Door meerdere pins te gebruiken is het mogelijk om ieder willekeurig gebied in te stellen. Aan het gebied kan dan een bepaalde actie worden gekoppeld, zoals het tonen van een waarschuwing. Komt een gebruiker van de Flitsmeister-app binnen het gebied, dan wordt die actie uitgevoerd.

Hoewel dat technisch klinkt, is het zeker geen rocket science en het is ook geen techniek die voorbehouden is aan Flitsmeister alleen. Sommige evenementenorganisaties bouwen bijvoorbeeld een eigen, dedicated app met geofence-mogelijkheden. Maar een cruciaal voordeel van Flitsmeister is de massa: de app heeft een trouwe gebruikersgroep van 1,6 miljoen unieke gebruikers per maand. Het is daarmee een ideaal platform om een breed publiek te bereiken: niet alleen de bezoekers zelf, maar ook andere automobilisten die in de buurt rijden.

Waarschuwing vooraf…
Samen met Defensie hebben de adviseurs van Flitsmeister/Be-Mobile vooraf goed nagedacht over de doelstellingen van de communicatie en de daarbij behorende inhoud. Oftewel: welke personen moet je wanneer welke informatie bieden? De gekozen hoofdlijn was ‘waarschuwen vooraf en begeleiden op het moment zelf’.

Eén week voorafgaand aan het evenement zijn Flitsmeister-gebruikers die in het gebied wonen of werken via pushberichten geïnformeerd over de te verwachten hinder op 14 en 15 juni. Omdat het een aankondiging van de hinder betrof, zijn deze berichten ‘post-trip’ verzonden: pas na aankomst op hun bestemming kregen de automobilisten de melding te zien op hun smartphone. Op die manier is de verkeersveiligheid nooit in het geding. Het pushbericht bevatte overigens naast een korte waarschuwing ook een link naar de website van de Luchtmachtdagen. Op die manier kon de automobilist zich uitgebreid informeren over de verwachte hinder.

Op soortgelijke wijze zijn reizigers/forensen rondom het gebied in Volkel gewaarschuwd. Zij kunnen regelingen treffen om de files tijdens de Luchtmachtdagen te vermijden, door bijvoorbeeld op een ander moment naar hun werk te reizen, niet te reizen of met een andere modaliteit te reizen.

Tabel 1 geeft het aantal berichten per datum en per iOS/Android-toestel weer. Omdat een deel van de gebruikers in de ‘waarschuwingsweek’ in een week tijd misschien wel zeven of meer keer door het ingestelde geofence-gebied rijdt, is er maximum aan het aantal berichten gekoppeld: elke gebruiker heeft maximaal 1 x per 3 dagen een bericht ontvangen. In totaal zijn in één week 42.591 berichten verzonden aan 35.940 unieke gebruikers.

Tabel 1: Het aantal meldingen in de week voorafgaand aan het evenement, inclusief clicks naar de speciale informatiepagina van Defensie.

… en informatie tijdens het evenement
Tijdens het evenement hebben Defensie en Flitsmeister – opnieuw middels geofencing pins – gesproken berichtgeving ingezet. Deze dienstverlening lijkt nog het meest op de dienst die wegbeheerders normaal via DRIP’s leveren: het gesproken bericht neemt als het ware de functie van een fysieke DRIP over.

Via de Flitsmeister-beheeromgeving kan zo’n gesproken melding voor een geofence-gebied handmatig worden ingezet (als zich een onverwachte situatie voordoet), maar er kan ook gewerkt worden met scenario’s. Met zo’n scenario bepaal je welke voorwaarden buiten op de weg leiden tot welke boodschap op welk moment.

In totaal zijn er 46.368 gesproken meldingen uitgezonden – zie ook tabel 2. Defensie heeft niet-bezoekers kunnen waarschuwen voor hinder (“In verband met Luchtmachtdagen: voor Nijmegen volg A2 Utrecht”), terwijl de bezoekers zijn geïnformeerd over hun route naar Volkel (“Luchtmachtdagen: volg A73 afrit 6 Boxmeer”). Ook heel lokaal kon worden gecommuniceerd, over bijvoorbeeld de best toegankelijke parkeerplaats. Die berichten varieerden van een standaard “Je komt in het evenementgebied, volg de instructies van verkeersregelaars” tot extra (‘handmatige’) meldingen als “Parkeerplaats 1 vol, volg borden P2”. De parkeergelegenheden rondom het vliegveld waren overigens tijdelijk en lagen enigszins verspreid: er waren afspraken gemaakt met verschillende boeren om weilanden in de buurt als parkeerplaats in te richten. Dankzij de berichtgeving via de app kon iedereen toch gemakkelijk de tijdelijke parkeervoorzieningen vinden.

Verkeerscentrale
Om het verkeer in de gaten te houden, de verkeer- en parkeerbegeleiders op straat aan te sturen en waar nodig extra Flitsmeister-berichten te kunnen versturen, had Defensie een tijdelijke verkeersmanagementruimte ingericht. Stroom, internet en een pc met browser zijn al voldoende voor zo’n pop-up centrale: de verkeersinformatie-omgeving van Be-Mobile (om het verkeer rond het evenement in de gaten te houden) is webbased, de beheeromgeving van Flitsmeister is webbased en ook het bellen/contacten van de medewerkers op straat kan via internet.

Resultaten
De maatregelen die Defensie had getroffen, hebben hun effect gehad. Het was uiteraard aan het begin en het einde van elke dag erg druk, met files op de lokale wegen, maar de stroom auto’s is toch vlot verwerkt. De informatie via Flitsmeister heeft daar zeker aan bijgedragen. Uit een effectmeting blijkt dat van alle Flitsmeister-gebruikers die vooraf zijn gewaarschuwd, 42 procent nog niet wist van de afsluiting en verkeershinder door de Luchtmachtdagen. Zo’n 23 procent heeft dankzij de informatie het gebied rond de afsluiting kunnen mijden.

Dit toont de meerwaarde van de inzet van serviceproviders als Flitsmeister aan: vooral bij middelgrote tot grote evenementen, die voor grote tijdelijke piekbelastingen zorgen, is het in-car informeren een uitstekende aanvulling op de meer traditionele maatregelen. In de huidige tijd gaan mensen immers steeds meer uit van hun eigen navigatiesysteem en/of verkeersapp. Als informatie op borden of DRIP’s anders zijn dan de info op het in-car systeem, dan wordt vaak meer geloof gehecht aan het eigen systeem. Die informatievoorziening kan dan maar beter betrokken worden in de verkeersmanagementinspanningen voor het evenement.

____

De auteur
Andy Berkouwer is business manager bij Be-Mobile.