Robert Kok, LVMB: “Na het onderzoeken en voorbereiden zijn we nu bij het toepassen”

Het Landelijk Verkeersmanagementberaad, LVMB, heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk met smart mobility beziggehouden. Wat is er bereikt? En waar richt het de komende jaren z’n pijlen op? Robert Kok, programmacoördinator Smart Mobility van het LVMB, vertelt.

“Smart mobility blijft voor wegbeheerders een complex thema: de mogelijkheden zijn groot, maar het heeft ook een enorme impact op de mensen en primaire processen. Daarom hebben we bij het LVMB sinds 2018 een speciale agenda om dit onderwerp gezamenlijk op te pakken.

De afgelopen paar jaar hebben we vooral onderzoek gedaan en pilots gefaciliteerd. Dat heeft ons belangrijke inzichten opgeleverd. Dat systemen voor rijtaakondersteuning onze weginrichting nog onvoldoende goed kunnen lezen bijvoorbeeld. De oplossing ligt deels bij de wegbeheerders, maar ook de software in de voertuigen moet doorontwikkeld worden. Een ander punt betreft assets als dynamische route-informatiepanelen. Er wordt al snel geroepen dat die overbodig worden, omdat alle informatie in-car kan worden gebracht. Wij hebben eens goed onderzocht wat veilig kan, welke informatie we al wel in-car kunnen aanbieden en welke nog niet – en wat dat betekent voor onze informatiesystemen langs de weg. Daar kunnen wegbeheerders hun afwegingskaders op baseren.

Verkeersmanagement
Ook op het vlak van digitaal verkeersmanagement heeft het LVMB veel voorbereidend werk kunnen doen. Afgelopen jaar is tijdens de Formule 1 in Zandvoort geëxperimenteerd met het in-car aanbieden van routes en omleidingen. Er is onderzoek gedaan naar voertuigdata: hoe kunnen wegbeheerders die nieuwe bron inzetten voor bijvoorbeeld hun assetmanagement? En dan was er nog het thema intelligente verkeersregelinstallaties, iVRI’s. Op dat vlak zijn al heel veel stappen gemaakt, want de techniek en de standaarden zijn er. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen, maar we willen als LVMB een verbeterplan gaan uitvoeren met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dus dat loopt.

Derde agenda
Dat is denk ik ook een beetje het verhaal van de komende tijd: na onderzoeken en voorbereiden zijn we nu bij het toepassen beland. Eind 2022 hebben we de tweede Samenwerkingsagenda afgerond en is besloten om ook een derde agenda te starten. Die zal zich inderdaad, zo laat het zich in ieder geval aanzien, meer richten op het implementeren en uitrollen – en op alle uitdagingen die daarbij horen. Smart mobility toepassen betekent bijvoorbeeld vanzelf intensief samenwerken met marktpartijen. Kijk, een wegkantsysteem koop je en die is dan van jou. Maar met smart mobility moet je automatisch ook met een serviceprovider of automobielfabrikant in zee. Dat biedt kansen, zoals dat in-car informeren en nieuwe databronnen. Maar er zijn ook risico’s: kunnen we de verwachtingen over en weer waarmaken en wat doen we als er problemen optreden? Voor ons werk is het bijvoorbeeld cruciaal dat we kunnen vertrouwen op de aangeleverde data. Hoe borg je dat als je daarbij van derden afhankelijk bent?

Dat is het verhaal van de komende tijd: na onderzoeken en voorbereiden zijn we nu bij het toepassen beland.

Andere vraagstukken waar we wat mee moeten in onze nieuwe agenda, zijn die van duurzaamheid en verstedelijking. Uitstootreductie wordt steeds belangrijker in verkeersmanagement. Ook zie je in de stad dat de auto niet langer leidend is: andere modaliteiten winnen aan belang. We moeten multimodaler denken en ons meer richten op het verknopen van de modaliteiten. In veel regio’s liggen al plannen voor deze mobiliteitstransitie klaar, met concepten als deelmobiliteit, hubs en MaaS. Dat heeft onherroepelijk z’n impact op het verkeersmanagement zoals wij dat uitvoeren en op de rol die wij als overheden vervullen. Dat lijkt me een buitengewoon interessant en relevant vraagstuk voor ons als LVMB. Genoeg stof voor een derde agenda dus!”

Drs. Robert Kok
Programmacoördinator Smart Mobility van het LVMB.