Foodvalley stelt nieuwe bereikbaarheidsagenda vast

3 juli 2023 – Het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley heeft afgelopen 9 juni de bereikbaarheidsagenda 2023-2026 van de regio definitief vastgesteld. MuConsult was nauw betrokken bij het samenstellen van de agenda.

De Foodvalley bestrijkt het westen van provincie Gelderland en het zuidoosten van provincie Utrecht. Economisch gezien blinkt deze regio uit in agrifood. Om topsector te blijven is een goede (inter)nationale bereikbaarheid een voorwaarde. Met het oog op de 40.000 woningen die er tot 2040 in het gebied voorzien zijn, is dat geen eenvoudige opgave. Met een gezamenlijke bereikbaarheidsagenda 2023-2026 hopen de acht gemeenten van de regio de komende jaren toch een paar flinke slagen te slaan.

Drie lijnen
Het doel van de agenda is om Foodvalley in 2030 slim, duurzaam en gezond bereikbaar te laten zijn. Daartoe zijn drie programmalijnen uitgestippeld: Bovenregionale bereikbaarheid, Regionale bereikbaarheid en de lijn Duurzaam, slim, veilig. Deze zijn ingevuld met een samenhangend pakket aan maatregelen, variërend van een lobbyagenda tot de aanleg van nieuwe fietsverbindingen, businfrastructuur en hubs, wegverbredingen, multimodaal verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement gericht op werkgevers, onderwijsinstellingen, bewoners, bezoekers en logistiek.

MuConsult heeft het complete proces begeleid en heeft de agenda helpen opstellen. Ook was het bureau verantwoordelijk voor het samenstellen van een fraaie publieksversie van de agenda.