2022 #1

Column Joost de Bruijn: Wie roeit er mee?

Soms moet je even tegen de stroom in gaan. In de wereld van verkeer is dat meestal onverstandig en vaak zelfs levensgevaarlijk, maar zo letterlijk bedoel ik het niet. Ik doel namelijk op onze mobiliteitsinformatie: […]

2022 #1

Ook toegangsbarrières worden onderdeel van Talking Traffic

Veel gemeenten zetten beweegbare fysieke afsluitingen in, BFA’s. Hiermee wordt bijvoorbeeld een winkelstraat afgesloten voor het verkeer, maar kunnen hulpdiensten indien nodig gewoon toegang krijgen. Dat biedt gemeenten al veel flexibiliteit, maar meer gemak is […]

2022 #1

De eerste ervaringen met multimodale netwerkkaders

Verschillende regio’s in het land zijn momenteel druk bezig een multimodaal netwerkkader op te stellen. Met zo’n kader beschrijven wegbeheerders hoe auto, ov en fiets zich idealiter over de verkeersnetwerken bewegen – en hoe die […]

2022 #1

Kunstmatige intelligentie in verkeer en vervoer

Kunstmatige of artificiële intelligentie, kortweg AI, speelt een steeds grotere rol in ons leven. Ook ons werkterrein verkeersmanagement kan er niet omheen: AI heeft zich al aardig weten binnen te werken in onze data-analyses en […]

2022 #1

Werken aan de veiligheidsketen van drones

De drone is een nieuwe en in meerdere opzichten unieke modaliteit. De ontwikkelingen gaan hard en het aantal toepassingen voor de drone stijgt minstens zo hard mee. Maar hoe zorgen we ervoor dat al die […]

Foto Mercedes-Benz
2022 #1

Maatregelen om het effect van ADAS te vergroten

Vanuit de auto-industrie komen steeds meer technieken beschikbaar die de bestuurders van voertuigen ondersteunen bij het uitvoeren van de rijtaken. Enkele van deze advanced driver assist systems, afgekort ADAS, zijn vanaf medio 2024 zelfs verplicht […]