Ook toegangsbarrières worden onderdeel van Talking Traffic

Veel gemeenten zetten beweegbare fysieke afsluitingen in, BFA’s. Hiermee wordt bijvoorbeeld een winkelstraat afgesloten voor het verkeer, maar kunnen hulpdiensten indien nodig gewoon toegang krijgen. Dat biedt gemeenten al veel flexibiliteit, maar meer gemak is mogelijk door de afsluitingen in de Talking Traffic-keten op te nemen. De stad Deventer is al zover. Hoe werkt dat?


De gemeente Deventer beschikt over vier bollards om de toegang tot de centrum-zone in de stad te regelen. In 2020 heeft de stad deze BFA’s als eerste in Nederland in de Talking Traffic-keten opgenomen: de bollards zijn gekoppeld aan het online platform UDAP.1Talking Traffic is een innovatiepartnerschap van de Nederlandse overheid dat verkeerssystemen en (bestuurders van) voertuigen met elkaar laat ‘praten’. UDAP staat voor Urban Data Access Platform. Dit platform fungeert als overnamepunt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van de data in de Talking Traffic-keten. Dat betekent meer gemak voor Deventer, maar ook voor de gebruikers, waaronder hulpdiensten, vuilnisophaaldiensten, winkelbevoorraders en bezorgers.

Voordeel gebruikers
Normaal gesproken moet de bestuurder of het voertuig rechtstreeks contact leggen met een bollard of slagboom, via bijvoorbeeld een transponder of met een sleutel of pasje. Dat wil wel eens tot problemen leiden: storing in de transponder, problemen met de antenne, sleutel kwijt, pasje geknakt enzovoort. Bij een connected BFA als in Deventer loopt de communicatie echter via internet: een app op de smartphone of een on-board systeem in de auto klopt aan bij UDAP. In een fractie van een seconde is de connectie gemaakt – zonder het raam open te doen of uit te hoeven stappen – en kan het voertuig doorrijden.

Gemak en overzicht beheerder
De voordelen van BFA’s in de Talking Traffic-keten zijn misschien nog wel groter voor de beheerders. De gemeente kan specifieke voertuigcategorieën, zoals nood- en hulpdiensten, automatisch toegang verschaffen tot een afgeschermd gebied. Het is mogelijk om bijvoorbeeld per zone of BFA uitgebreide toegangsscenario’s te configureren, inclusief dynamische criteria als tijdvensters.

Ook het bijhouden van de autorisaties is met connected BFA’s een stuk eenvoudiger. Als bijvoorbeeld een winkel uit een winkelstraat verdwijnt en de winkeleignaar of bevoorrader geen recht meer heeft op toegang tot die straat, dan kan een beheerder die wijziging in een handomdraai centraal in de UDAP-omgeving doorvoeren. Pasjes of sleutels inleveren is niet meer nodig.

Interessant is dat Talking Traffic leveranciersonafhankelijk werkt. Dat geeft gemeenten alle flexibiliteit bij het inkopen van bollards of slagboomsystemen. Doordat het UDAP-platform gebaseerd is op de modernste standaarden, is dataveiligheid en privacybescherming bovendien geborgd.

Zicht op straat
Vincent Habers, senior adviseur ITS bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziet nog een voordeel van het opnemen van BFA’s in de Talking Traffic-keten. “Zodra je mobiliteitssystemen in de keten opneemt, heb je er realtime zicht op. Dankzij de datastroom weet je elk moment van de dag wat er op straat in je stad gebeurt”, legt hij uit. “Dat maakt het bijsturen van groepen weggebruikers en het evalueren van je maatregelen eenvoudiger. Grotere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Deventer, zien deze vorm van datagedreven mobiliteit dan ook als een belangrijke pijler om steden slimmer, duurzamer, schoner en veiliger te maken.”

Meer weten over het ‘connecten’ van BFA’s? Stuur een mail naar info@talking-traffic.com.

____

De auteur
Menno Malta is algemeen directeur van Monotch.