2014 #3

Column Henk Meurs:
Innovatiemanagement

De laatste tijd dringen zich in rap tempo allerlei innovaties op aan de verkeer- en vervoersector. Uber voor de taxibranche, parkeer-apps, afhaalautomaten voor pakketjes, multimodale reisinformatie, automatische auto’s – het houdt niet op. Maar ik […]

No Picture
2014 #3

Slim bufferen op het stedelijk wegennet

Als we verkeer richting de A10 West willen doseren, kunnen we bufferen op de hele aansluiting – op de toerit én het nabijgelegen kruispunt. Maar wat als dat nog niet genoeg is? De Feedback-regelaar stelt […]

2014 #3

In-car ‘superroutes’ met Amsterdam Onderweg

______ Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Praktijkproef Amsterdam’. ______ Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft er bewust voor gekozen om ook in-car diensten mee te nemen in de Praktijkproef Amsterdam. Hamvraag: hoeveel doorstromingswinst […]

2014 #3

Nieuwe maatregelmodule voor de regelingen op de S102

______ Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Praktijkproef Amsterdam’. ______ Het netwerkbrede verkeersmanagement van de Praktijkproef Amsterdam richt zich uiteraard niet alleen op de rijksweg A10 maar ook op de gemeentelijke wegen. Als testomgeving voor […]

© Mdurinik | Dreamstime.com
2014 #3

Publiek-Private Innovatie in Kopenhagen

Kopenhagen heeft hoge ambities: uiterlijk 2025 moet de hoofdstad CO2-neutraal zijn. Het domein mobiliteit zal daar een stevige bijdrage aan moeten leveren. Maar de doelstelling is alleen haalbaar als je flink innoveert, weet Kopenhagen. Daarom […]

2014 #3

Meer groen met ‘intergroen’

Als weggebruiker kennen we het fenomeen maar al te goed. Het verkeerslicht springt op rood en je stopt keurig voor de streep. Vervolgens blijft het echter ijzig stil op de kruising. Seconden later pas – […]