© Svietlanan, Dreamstime.com
2014 #3

Het effect van informatie op routekeuze

Het is het uitgangspunt van veel verkeersinformatieprojecten: goede, actuele reisinformatie leidt tot een efficiënter gebruik van de capaciteit van het wegennetwerk. Maar gaat dat echt zo makkelijk? In deze bijdrage doen de auteurs verslag van […]

2014 #3

RVM-netwerk stroomlijnt regionaal verkeersmanagement

Op 18 september 2014 stelden de directeuren van het LVMB twee nieuwe ‘producten’ vast: een update van het Regionaal Verkeersmanagement-netwerk én een speciale GIS-database met informatie over dat netwerk. Hoe helpen deze producten wegbeheerders om […]

2014 #3

‘Tem de robotauto’ – of toch maar niet?

Het rapport Tem de robotauto van het Rathenau Instituut werd begin oktober 2014 breed opgepikt in de media. Dat was mede te danken aan de stevige stellingname in het rapport: robotauto’s als de Google-car zijn […]