2020 #3

Stand van zaken:
Corona en verplaatsingspatronen

In een eerdere bijdrage konden we veelzeggende cijfers laten zien over de snelle verandering van verplaatsingspatronen in het eerste deel van de coronacrisis. Maar hoe hangt de vlag er in november 2020 bij, na bijna […]

2020 #3

Zuid-Holland krijgt nieuw Multidoel Tactisch Kader

Zuid-Holland telt zo’n zestig wegbeheerders. Om het verkeersmanagement van die partijen goed op elkaar aan te laten sluiten, volgen ze allemaal het zogenaamde Tactische Kader Operationeel Verkeersmanagement. Het huidige kader geldt tot eind 2020, dus […]