Arnhem-Nijmegen onderzoekt mobiliteitseffecten verstedelijkingsstrategie

21 februari 2022 – De Werkgroep Mobiliteit van Arnhem-Nijmegen Foodvalley heeft MuConsult gevraagd de mobiliteitseffecten te onderzoeken van de verstedelijkingsstrategie in de regio. MuConsult rondde de uitgebreide studie in februari 2022 af.

Foto: Marcel Rommens

De verstedelijkingsopgave van Arnhem-Nijmegen leunt op aan aantal ontwerpprincipes, zoals ‘Nieuwe woningen zoveel mogelijk programmeren bij (H)OV-verbindingen en/of bij regionale of snelfietspaden’. Ook worden de woningen vooral binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd, in tweede instantie aan de randen van steden en dorpen en pas daarna in de dorpen. Met behulp van een nieuwe onderzoeksmethode heeft MuConsult onderzocht wat die strategie betekent voor de mobiliteit in 2040.

Principes werken
Kort gezegd is de conclusie dat de ontwerpprincipes werken. Woningen programmeren dicht bij (hoogwaardige) ov- en fietsvoorzieningen leidt tot een lagere extra ritgeneratie en tot een modal shift. De toename van alle mobiliteit in 2040 ten opzichte van 2018 kan beperkt worden van 21 naar 17 procent; de toename van automobiliteit van 21 naar 12 procent. Een en ander betekent wel dat de mobiliteit hoe dan ook zal toenemen tot 2040, wat extra druk legt op de toch al zwaar belaste netwerken voor auto, ov en fiets.

De scenario’s voor de verstedelijkingsstrategie leiden verder tot verdeelvraagstukken. Zo verschuiven de mobiliteitsopgaven: de ene modaliteit ontlasten betekent bijna vanzelf andere modaliteiten extra belasten. Maar ook geografisch gezien is er sprake van een verdeelvraag: de principes toepassen ontlast het bovenregionale mobiliteitssysteem, maar geeft extra druk op het stedelijke netwerk. Die wisselwerkingen moeten nog goed onderzocht worden.

Meer info:
c.stelling@muconsult.nl