Leidraad Multimodale netwerkkaders wordt uitgebreid met niet-reguliere situaties

1 maart 2022 – In april 2021 verscheen de Leidraad Multimodale netwerkkaders. De methodiek, gepubliceerd door het CROW en het LVMB, helpt wegbeheerders een ‘multimodale visie op het functioneren van het netwerk’ uit te werken. Diverse wegbeheerders zijn hiermee aan de slag gegaan. In de tussentijd werken CROW en LVMB hard aan een uitbreiding: hoe een kader op te stellen voor niet-reguliere situaties?

De 2021-versie van de Leidraad gaat nog vooral over multimodale netwerkkaders voor reguliere situaties, zoals de doordeweekse spitsen of weekendverkeer. Maar wat als van tevoren duidelijk is dat de verkeerssituatie significant af zal wijken van ‘regulier’? Door bijvoorbeeld grootschalige werkzaamheden of een groot evenement kunnen zowel de verkeersvraag (samenstelling, omvang) als het beschikbare netwerk flink anders zijn.

Afhankelijk van de omvang, duur, impact en frequentie van die bijzondere situatie kan het nuttig zijn om een bestaand multimodaal netwerkkader aan te passen.

Uitbreiding Leidraad
De Leidraad wordt daarom uitgebreid met een stappenplan dat wegbeheerders kunnen doorlopen om het reguliere multimodale netwerkkader te toetsen aan de niet-reguliere situatie. Waar nodig kan een regio aanvullingen, concretiseringen of aanscherpingen doen. De nieuwe Leidraad zal ook ingaan op het gebruik van het netwerkkader in de tactische en operationele processen.

Een groep enthousiaste LVMB-wegbeheerders die al ervaring hebben opgedaan met de methodiek, werkt deze toevoegingen momenteel uit. De komende maanden komt de extra input gereed, waarna het CROW deze aan de publicatie zal toevoegen.

Meer info:
k.adams@arane.nl
h.taale@rws.nl