Beheerorganisatie Technische MaaS-standaarden krijgt vorm

1 november 2023 – Tijdens een werksessie op 16 oktober 2023 in de Utrechtse wijk Merwede hebben (deel)vervoerders, overheden, ontwikkelaars en dataverwerkers de Beheerorganisatie Technische MaaS-standaarden verder vormgegeven. De partijen zouden graag zien dat het takenpakket van de beheerorganisatie nog wat groter wordt, zo bleek tijdens de sessie.


Data-uitwisseling vormt de ruggengraat van de ‘MaaS-revolutie’. Alleen met een naadloze uitwisseling van data tussen alle publiek-private MaaS-spelers is immers een goede reiservaring mogelijk. Om dit te bereiken is enige jaren geleden al een beheerstructuur voor technische MaaS-standaarden ingericht. De Beheerorganisatie bestaat uit een Strategic Comittee en een Change Advisory Board, kortweg SC en CAB. Deze geven sturing aan het beheren van standaarden en mogelijke wijzigingen. Verder zijn er voor afzonderlijke standaarden werkgroepen.

Nadere invulling
Tijdens de sessie op 16 oktober is deze samenwerking verder ingevuld. Het takenpakket zou volgens de aanwezigen uitgebreid kunnen worden met ‘kennisdeling over gebruik en implementatie van de standaarden’. Ook ‘aansluiten bij internationale ontwikkelingen’ werd genoemd. Dat laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat de standaarden een drempelloze reis faciliteren over gemeentelijke én landelijke grenzen.

Scope
Momenteel vallen de technische standaarden TOMP-API, OpenWheels en CDS-M binnen de scope van de Beheerorganisatie, maar ook andere standaarden kunnen toetreden. CROW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) ondersteunen de Beheerorganisatie.