Dashboard voor realtime monitoren verkeersdrukte A27

15 november 2023 – De komende jaren wordt er aan de A27 tussen Houten en Hooipolder gewerkt. Om Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en aannemers inzicht te geven in de (mogelijke) verkeershinder die deze werkzaamheden met zich meebrengen, heeft Goudappel een realtime monitoringsdashboard gemaakt.De A27 is een belangrijke snelweg die drie provincies en acht gemeenten doorkruist. De geplande werkzaamheden leiden vooral tot zorgen over sluipverkeer op het onderliggend wegennet en extra drukte op alternatieve routes op het hoofdwegennet.

Het nieuwe dashboard van Goudappel is ontworpen om dit soort hinder te kunnen rapporteren én om vragen over de hinder te beantwoorden.

Mogelijkheden
Het monitoringsdashboard gebruikt data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, NDW. Gebruikers kunnen zelf inloggen bij het dashboard om deze data, al dan niet op de kaart geprojecteerd, te bekijken en analyses uit te voeren. Ze krijgen inzicht in realtime verkeersdrukte, snelheden en reistijden op meer dan 400 routes. Er kan worden teruggekeken naar specifieke momenten (‘Hoe zag het netwerk op route X er gistermiddag uit?’), maar het dashboard helpt ook de meer strategische, langetermijnvragen te beantwoorden (‘Hoe druk was het de afgelopen drie maanden op route Y?’). Met een paar klikken kunnen gebruikers hiervan standaardrapportages maken.

Meerdere keren per jaar bespreken de gebruikers en Goudappel de ervaringen met het gebruik van het dashboard en eventuele gewenste toevoegingen. Voor tellingen die niet standaard in het dashboard zitten, zoals tellingen van het onderliggend wegennet, kan verkeersonderzoeksbureau NDC worden ingeschakeld. Ook kan het dashboard desgewenst worden uitgebreid met meer databronnen, zoals VRI-data of voorspeldata van bijvoorbeeld OmniTRANS Realtime. Het dashboard is operationeel tot maart 2031.