MuConsult rondt onderzoek naar Businesscase Flextaxi Zeeland af

21 oktober 2023 – MuConsult rondde in september dit jaar een onderzoek af naar de businesscase van de Flextaxi in Zeeland. Met deze studie is er duidelijkheid over de exploitatiekosten en -opbrengsten van dit nieuwe vervoerssysteem – en goede input voor besluitvorming.

In december 2021 werd de Zeeuwse Regionale Mobiliteitsstrategie goedgekeurd, met daarin een herziening van het openbaar vervoer in Zeeland. De provincie en gemeenten besloten om een deel van de vaste ov-lijnen te vervangen door vraaggestuurd vervoer, met een grotere rol voor vraagafhankelijke mobiliteitsdiensten en deelvervoer. Een nieuw systeem, genaamd Flextaxi, werd voorgesteld als onderdeel van deze strategie. MuConsult heeft de businesscase van deze nieuwe vervoersvorm onderzocht.

Uit de studie blijkt dat het geschatte aantal gebruikers van de Flextaxi rond de 260.000 zal liggen. Dit is minder dan het huidige ov-gebruik, maar wel fors meer dan het aantal gebruikers van de Haltetaxi. De geschatte kosten voor de implementatie van de Flextaxi bedragen € 2,9 miljoen, met een onzekerheidsmarge van 20 procent. De businesscase wordt momenteel besproken door de Colleges van provincie en gemeenten.

Het onderzoek heeft geleid tot negen aanbevelingen, variërend van betrekken van werkgevers en toeristische trekpleisters tot verbeteringen in marketing en communicatie en een integratie met Mobility as a Service-apps.

Breder systeem
MuConsult werkt momenteel samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de onderbouwing van een veel breder publiek vervoerssysteem, waarbij de Flextaxi wordt gecombineerd met onder andere deelmobiliteit en carpooling. De resultaten van het onderzoek bieden belangrijke input voor verdere besluitvorming omtrent de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland.