Flowtack coördineert complexe corridor in Rijswijk

24 januari 2022 – Vanaf december 2021 coördineert de ITS-applicatie Flowtack van Royal HaskoningDHV de verkeerslichten op de belangrijke maar ook complexe verkeersader Prinses Beatrixlaan in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Op deze laan kom je als weggebruikers in één rijrichting over een afstand van 750 meter acht kruispunten met verkeerslichten tegen. Een goede afstemming tussen de verkeerslichten is dan ook hard nodig. Flowtack doet dat op innovatieve wijze.Flowtack gaat bij het coördineren van de lichten in Rijswijk niet uit van een vaste cyclustijd of een halfstarre structuur, zoals in dergelijke situaties gebruikelijk is. In plaats daarvan weegt de applicatie real-time af welke coördinatie de meeste winst oplevert voor de doorstroming op het netwerk. Deze dynamische afweging vindt plaats op basis van het actuele én voorspelde verkeersbeeld. Royal HaskoningDHV spreekt van een ‘next level Groene Golf’ of ‘Groene Golf 2.0’: optimalisatie en afstemming van meerdere kruispunten op basis van beleid.

Als het wenselijk is om in één of beide rijrichtingen te coördineren, kan het verkeer bewust worden tegengehouden. Het verkeer vertrekt dan pas als de voorspellingen van de stroomafwaarts gelegen kruispunten zodanig zijn dat het verkeer ongehinderd en stoploos het vervolgtraject kan doorrijden.

Automatisch terugschakelen
Zodra het rustiger is op de kruispunten, schakelt Flowtack automatisch terug naar het optimaliseren op kruispuntniveau. Daarbij wisselen de verkeerslichten wel altijd informatie uit. De verkeerslichten blijven dus over meerdere kruispunten gekoppeld functioneren en het verkeer op de route zal ook dan een groene golf ervaren.

Het voordeel van deze innovatieve manier van coördineren is dat de geloofwaardigheid hoger wordt beoordeeld. Ook is en blijft het mogelijk om prioriteiten te verlenen, wat bij een traditionele groene golf vaak niet mogelijk is.
Bij een halfstarre regeling wordt de coördinatie vaak ook afgestemd op het drukste uur – waarbij men er dus vanuit gaat dat er op alle richtingen verkeer aanwezig is. Dat is in de praktijk lang niet altijd het geval en op die rustiger momenten zijn de cyclustijden (en dus wachttijden) daardoor vaak onnodig hoog.

Doorontwikkelen
De eerste data laten al een voortreffelijk resultaat zien. Met Flowtack blijft het verkeer rijden én wordt de oversteekkwaliteit voor fietsers en voetgangers verbeterd. Er is een verbetering tot wel 10 procent, verdeeld over de verschillende verkeersdeelnemers. Behalve dat de doorstroom en de bereikbaarheid verbeteren, staat dat ook voor een milieuwinst: minder stops, dus minder uitstoot en dus een prettiger gebied om te wonen, werken en recreëren.

Meer info:
andrew.roos@rhdhv.com