Prioriteit verkeerslichten provincie Zuid-Holland goed in beeld

15 januari 2022 – Provincie Zuid-Holland zet stevig in op een mobiliteitstransitie. Dit beleid leidt tot andere afwegingen bij het inregelen van (intelligente) verkeersregelinstallaties. Voor die vertaalslag ontwikkelde Goudappel een multimodaal prioriteringskader.

Goudappel heeft dit kader gemaakt in opdracht van en samen met medewerkers van de provincie Zuid-Holland. Het prioriteringskader bevat een voorstel voor de selectie van doelgroepen die prioriteit krijgen bij de VRI’s. Het kader anticipeert op de nieuwe mogelijkheden die iVRI’s bieden om specifieke doelgroepen prioriteit te geven. Ook beschrijft het kader met SMART-criteria welke kwaliteit de regelingen moeten bieden aan de doelgroepen.

Goudappel ontwikkelde als extra ondersteuning een Online GIS-omgeving met kaarten die laten zien welke doelgroepen van het wegennetwerk (en dus: van de kruispunten) gebruikmaken. Zo krijgen alle betrokkenen snel inzicht in de prioriteit op straat: “welke doelgroepen moet deze VRI extra kwaliteit bieden?”

De VRI-beheerders in Zuid-Holland beschikken met deze instrumenten over een objectief beoordelingskader dat anticipeert op de nieuwe mogelijkheden van iVRI’s. De beleidsambtenaren kunnen de prioriteitsverlening hiermee meer in onderlinge samenhang beschouwen.

Meer info:
jbirnie@goudappel.nl
bj.feddes@pzh.nl