Gemeente Utrecht krijgt inzicht in klimaateffecten mobiliteitsbeleid

1 maart 2024 – De gemeente Utrecht wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar is dat haalbaar? Op verzoek van de gemeente becijferde Dat.mobility eind 2023 wat er aan winst mogelijk is met het Utrechtse Mobiliteitsplan 2040.


Dat.mobility, onderdeel van Goudappel, analyseerde het Mobiliteitsplan met behulp van OmniTRANS Emissions. Dit instrument is gekoppeld aan een verkeersmodel en is zo in staat om mobiliteitsbeleid te toetsten op z’n impact op het klimaat.

Het Mobiliteitsplan 2040 focust op vijf onderdelen:

  • Slim bestemmen: De groei van de stad stimuleren langs het ov-netwerk.
  • Anders reizen: Inzetten op mobiliteitsmanagement.
  • Netwerken op orde: Het verbeteren van loop-, fiets en ov-netwerken.
  • Slim parkeren: Meer P+R’s buiten de Ring, minder parkeerplaatsen per inwoner.
  • Slim sturen: Inzetten op schone vervoersmiddelen en sturen op doorstroming en routekeuze.

Met behulp van OmniTRANS Emissions is voor elk onderdeel van het plan de CO2-emissie bepaald. De berekeningen laten zien dat als alles wordt uitgevoerd, de CO2-emissie in 2040 ten opzichte van 2015 afneemt met 33 procent. Vooral de invoering van een zero-emissie zone in de stad – een Slim sturen-maatregel – heeft een positief effect.