Potentie gedragsmaatregelen reizigers A50 onderzocht

21 februari 2024 – Een toenemend aantal aansluitingen op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle is ook meteen een knelpunt. De provincie Gelderland en de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) willen deze problemen aanpakken. Dat kan natuurlijk met infrastructurele ingrepen, maar die vragen om grote investeringen. Een interessantere optie zijn dan ook gedragsmaatregelen, gericht op het stimuleren van auto-alternatieven. Maar wat is het potentieel van zo’n aanpak?
Dat potentieel wordt bepaald door de hoeveelheid mensen die momenteel via de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle reizen, maar ook gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer of de fiets. Dat.mobility, onderdeel van Goudappel, onderzocht deze groep met behulp van het Nederlands Verplaatsingspanel. Dit is een landelijke database, gevoed door 10.000 Nederlanders, die alle verplaatsingen met alle vervoerswijzen van deur tot deur laat zien. Omdat ook de achtergrondkenmerken van de mensen die de verplaatsingen maken, bekend zijn, kunnen reismotieven en beperkingen in relatie tot werkelijk waargenomen verplaatsingsgedrag onderzocht worden.

10 procent
Voor het A50-onderzoek zijn alle verplaatsingen op (aansluitingen van) de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle in kaart gebracht en is geanalyseerd voor welke verplaatsingen het ov of de fiets realistische alternatieven zijn. Op basis van reistijd is gebleken dat zeker 10% van de ritten over de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle ook met het openbaar vervoer of de fiets gemaakt kan worden.

Om zeker te weten hoe haalbaar het stimuleren van dit reisgedrag is, is meer inzicht nodig in motieven voor autogebruik en eventuele beperkingen om voor een alternatief te kiezen. Verder onderzoek hiernaar kan ook door middel van het Nederlands Verplaatsingspanel gedaan worden.