NWO-subsidie voor gebruik AI bij crowd- en crisisrespons

1 maart 2024 – NWO heeft begin dit jaar geld vrijgemaakt voor AI-COMPASS, een project binnen de call ‘Samenwerking tussen mens en (semi)autonome systemen’. In AI-COMPASS werken 23 partijen aan geavanceerde real-time ondersteuningssystemen voor crowdmanagers. Het consortium staat onder leiding van TU Delft.

Een flinke uitdaging in crisissituaties is de combinatie van complexiteit, tijdsdruk en morele beslissingen. AI heeft een enorm potentieel om beslissingen bij crowd crises te ondersteunen, maar juridisch en ethisch gezien is AI niet onomstreden. Het consortium AI-COMPASS ontwikkelt daarom real-time ondersteuningssystemen die rekening houden met context, gedrag én waarden.

Openbare veiligheid verbeteren
In onze groeiende steden neemt het risico op crowd crises toe. Die brengen de maatschappelijke veiligheid in gevaar en kunnen enorme economische en maatschappelijke schade veroorzaken. Via twee pilots in Den Haag en Rotterdam ontwikkelt AI-COMPASS oplossingen voor verschillende evenementen zoals demonstraties of drukke stranddagen.

Misschien wel de grootste uitdaging hierbij is om drukte en de daarmee samenhangende risico’s goed te voorspellen. De projectpartners combineren daarom hun expertises in de dynamica van mensenmassa’s, geavanceerde sensortechnologie en AI om juist hier grip op te krijgen. AI-COMPASS ziet er nauwlettend op toe dat de crowdmanagementtools waar deze inspanningen toe moeten leiden, de privacy waarborgen en bias vermijden.