Goudappel neemt onderzoeksbureau Meet4research over

28 december 2022 – Adviesbureau Goudappel heeft op 22 december alle aandelen overgenomen van Meet4research, een marktonderzoekbureau gespecialiseerd in belevingsonderzoek in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Goudappel had al een belang van 49% in Meet4research, maar dat is nu 100%.

Foto Madrabothair
Meet4research is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar beleving. De metingen worden ook zoveel mogelijk op het moment van beleving verricht.

Rick Schotman, trekker van het belevingsonderzoek binnen Goudappel, legt uit: “Beleving en gedrag worden in de praktijk vaak op één hoop gegooid. Toch gaat het hier om verschillende aspecten die in elkaars verlengde liggen. Menselijk gedrag wordt beïnvloed door prikkels uit de omgeving, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. Ruim 95% van de omgevingsprikkels – denk aan geluid, temperatuur, kleur en geur – nemen we onbewust waar, maar die prikkels beïnvloeden wel onze gevoelens (beleving) en daarmee ons gedrag. Beleving is een ‘zacht’ begrip dat ‘hard’ meetbaar is.” Meet4research doet hier voor uiteenlopende opdrachtgevers onderzoek naar: in het openbaar vervoer (reis- en stationsbeleving), onder fietsers (stedelijk en buitenstedelijk) en voetgangers ten behoeve van hinderbeleving (wegonderhoud), en in stadscentra en specifieke openbare ruimtes.

Groeiende behoefte
Volgens Schotman is er een groeiende behoefte aan kennis en inzicht op het gebied van beleving. “En dan met name hoe beleving ingezet kan worden als sturingselement. Beleving kan ingezet worden om op kostenefficiënte wijze sturing te geven. In onze werkzaamheden onderzoeken we hoe die sturingsdimensies ingevuld kunnen worden en dat vertalen we vervolgens in concrete adviezen.”