Infra van de toekomst, handelingsperspectief voor wegbeheerders

5 juli 2023 – Op verzoek van het Landelijk Verkeersmanagementberaad heeft CROW in samenwerking met Royal HaskoningDHV de publicatie Infra van de toekomst – Handelingsperspectief voor wegbeheerders uitgebracht. De brochure duidt eerdere publicaties en bevat maatregelen die een wegbeheerder kan nemen om slimme voertuigen te ondersteunen.

De samenvattende publicatie maakt wegbeheerders duidelijk wat ze kunnen doen om Advanced Driver Assistance Systems, ADAS, beter te laten werken, waardoor het gebruik ervan toeneemt. Indien goed gebruikt kunnen ADAS-systemen een grote rol vervullen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid.

CROW werkt al jaren samen met de Krachtenbundeling Smart Mobility en het Vakberaad Beheer en Bouw om het veilig gebruik van infra-gerelateerde ADAS te bevorderen. Als het gaat om de weginfra van de toekomst hoort daar in toenemende mate digitale infra bij.

Inhoud publicatie
De publicatie ‘Infra van de toekomst’ gaat in op ontwerp- en onderhoudsaspecten en benoemt per wegsituatie aandachtspunten en acties voor ontwerpelementen. Ze bevat voorbeelden voor het opstellen van een ADAS-kaart, die inzicht geeft in het functioneren van ADAS op het wegennet en hoe dit kan worden geoptimaliseerd. Verder komen aan bod de organisatie en competenties die wegbeheerders nodig hebben om hun taken te vervullen op het gebied van toekomstbestendige fysieke en digitale infrastructuur.

Het rapport is te downloaden via de website www.crow.nl.